logo

Vyhodnotenie štandardov kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.. v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky č. 277/2012 Z. z.

Podľa § 8 ods. 6 vyhlášky č. 277/2012 Z. z. sa predkladá vyhodnotenie štandardov kvality sumárne za rok t-1 v rozsahu prílohy č. 1 a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 do konca februára roku t.

Program znižovania emisií
Meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok na tepelných zdrojoch - SZZO Meranie emisií na zdrojoch (prílohy 1-6)
/tabuľky v prílohe/

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti

(tabuľka Účinnosť rozvodov tepla)

Kontakt:

Ing. Karol Michalik,  ved. dddelenia energetiky a inv.
karol.michalik@spravbytkomfort.sk

+421 51 7567 748

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.