logo

STN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov v máji 2010 získala certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Po štvrtý krát sme ho úspešne obhájili v mesiaci júl 2018. Zaviedli sme a používame systém environmentálneho manažérstva v oblasti výroby, rozvodu a predaja tepelnej energie a teplej úžitkovej vody a správy bytových domov a objektov 17. apríla 2013 a úspešne sme ho obhájili v mesiaci máj 2016, júl 2018, máj 2019, jún 2022.

 1.     Odsúhlasenie a inštalovanie vodomerov s diaľkovým odpočtom (DO) v 7 bytových domoch.

Zodpovedný: riaditeľ  Facility manažmentu

Termín: 31.12.2024

2.     Zabezpečenie podpísania Nových Zmlúv o výkone správy v 60% bytových domov.

Zodpovedný: riaditeľ  Facility manažmentu

Termín: 31.12.2024

 3.     Dokončenie rekonštrukcie kotolní SK1, SK2, KGJ a tepelné čerpadlá.

Zodpovedný: riaditeľ  Energetického manažmentu

Termín: 31.03.2024

4.     Rekonštrukcia kotolne DK Reimanova.

Zodpovedný: riaditeľ  Energetického manažmentu

Termín: 31.12.2024

 5.     Rekonštrukcia kotolne DK Slovenská 40.

 Zodpovedný: riaditeľ  Energetického manažmentu

 Termín: 31.12.2024

 6.     Rekonštrukcia kotolne BK Mier.

Zodpovedný: riaditeľ  Energetického manažmentu

Termín: 31.12.2025

 7.     Rekonštrukcia kotolne BK Škultétyho.

Zodpovedný: riaditeľ  Energetického manažmentu

Termín: 31.12.2025

8.     Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov  OST T1 – OST T7 vrátane vybudovania 124 ks KDOST v Prešove.

Zodpovedný: riaditeľ  Energetického manažmentu

Termín: 31.12.2026

 

V Prešove, 1.1.2024 
Ing. Anita Gašparíková
generálna riaditeľka spoločnosti

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.