logo

STN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov v máji 2010 získala certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Po štvrtý krát sme ho úspešne obhájili v mesiaci júl 2018. Zaviedli sme a používame systém environmentálneho manažérstva v oblasti výroby, rozvodu a predaja tepelnej energie a teplej úžitkovej vody a správy bytových domov a objektov 17. apríla 2013 a úspešne sme ho obhájili v mesiaci máj 2016, júl 2018, máj 2019, jún 2022.

1. Zabezpečenie diaľkových odpočtov pomerových rozdeľovačov tepla (PRVN) v 75 % spravovaných domov.

Zodpovedný: riaditeľ  Facility manažmentu
Termín: 31.12.2023

 2. Zabezpečenie diaľkových odpočtov vodomerov v 35 % spravovaných domov.

Zodpovedný: riaditeľ  Facility manažmentu
Termín: 31.12.2023

 3. Získať do správy 2 bytové domy.

Zodpovedný: riaditeľ  Facility manažmentu
Termín: 31.12.2023

4. Rekonštrukcia kotolne  BK Kúpeľná.

Zodpovedný: riaditeľ  Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2023

5. Rekonštrukcia kotolní Sekčov K1 a K2 - KGJ a tepelné čerpadlá.

Zodpovedný: riaditeľ  Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2023

6. Výstavba kotolne Janka Borodáča.

Zodpovedný: riaditeľ  Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2023

V Prešove, 25.01.2023  

Ing. NATÁLIA BANDURIČOVÁ
riaditeľka spoločnosti

 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.