logo

Štandardy kvality

Správy z merania emisií

Správy z merania emisií podľa kotolní v prílohe.

STN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov v máji 2010 získala certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Po štvrtý krát sme ho úspešne obhájili v mesiaci júl 2018. Zaviedli sme a používame systém environmentálneho manažérstva v oblasti výroby, rozvodu a predaja tepelnej energie a teplej úžitkovej vody a správy bytových domov a objektov 17. apríla 2013 a úspešne sme ho obhájili v mesiaci máj 2016, júl 2018, máj 2019, jún 2022.

Vyhodnotenie štandardov kvality

Vyhodnotenie štandardov kvality sa vykoná podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.. v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky č. 277/2012 Z. z.
| O nás / Štandardy kvality
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.