logo

ČEZ ESCO a SPP zakladajú spoločný podnik na energetickú modernizáciu Slovenska

ČEZ ESCO, člen Skupiny ČEZ, a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) sa intenzívne zamerajú na rozvoj moderných energetických riešení na Slovensku. Uvedené spoločnosti podpísali zmluvu o vzniku spoločného podniku s názvom „ESCO Slovensko“, ktorý bude mať za úlohu prispievať k modernizácii energetiky a zvyšovaniu energetickej efektívnosti na Slovensku a pomáhať pri plnení záväzkov súvisiacich so zmenou klímy, ochranou životného prostredia a cieľmi stanovenými Európskym zeleným dohovorom. Vznik spoločnosti ESCO Slovensko ešte podlieha rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

„Európa mieri k uhlíkovej neutralite. Znamená to nielen veľkú výzvu, ale aj príležitosť, pretože o klimaticky šetrné technológie bude záujem na celom svete. Spoločnosť ČEZ pôsobí v sektore moderných energetických služieb ESCO v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Poľsku alebo severnom Taliansku. Máme záujem propagovať a budovať tie najmodernejšie technológie aj na Slovensku. SPP je pre nás silným a stabilným partnerom a som veľmi rád, že sme sa dohodli na založení spoločného podniku,“ hovorí generálny riaditeľ ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Zdroj: SPP

„Slovensko sa ako prvý región strednej Európy prihlásilo k cieľu Európskej únie dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Spoločnosť SPP chce byť ako najväčší dodávateľ energií na Slovensku aktívnym hráčom v oblasti transformácie energetiky a vstup na trh energetických služieb a energetickej účinnosti je príležitosťou rozšíriť portfólio spoľahlivej dodávky elektriny a plynu o ďalšie služby, ktoré prinesú benefity našim zákazníkom a prispejú k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy a ochrany životného prostredia. V ČEZ ESCO získavame partnera s medzinárodnými skúsenosťami, ktorých transfer urýchli transformáciu našej energetiky. Vzhľadom na historickú väzbu medzi našimi národmi sme pre spoločnú dcéru zvolili symbolický názov ESCO Slovensko,“ vysvetľuje predseda predstavenstva SPP Milan Urban.

Európska energetika prechádza najväčšou revolúciou za posledných 50 rokov. Moderné energetické riešenia sa stávajú trhovo konkurencieschopnými, sú plne digitalizované a zjednodušujú fungovanie podnikov, miest a celej verejnej správy. Technologické produkty a služby ESCO budú tiež pomáhať pri dosahovaní európskych klimatických cieľov.

Európska únia sa v rámci Európskeho zeleného dohovoru dohodla na tom, že bude do roku 2050 klimaticky neutrálna a v tejto súvislosti zreviduje aj skôr dohodnuté ciele do roku 2030. Celkový klimatický cieľ zníženia emisií do roku 2030 sa má posunúť na „najmenej 55 %“ zo súčasných 40 %. To sa následne odrazí v prehodnotení ďalších dvoch cieľov týkajúcich sa podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov a energetických úspor. Práve spoločnosti ESCO (z angl. Energy Services Company) sú tie, ktoré budú verejnej správe a priemyslu pomáhať pri dosahovaní klimatických cieľov.

Do spoločného podniku ČEZ ESCO vloží svoje slovenské dcéry AZ Klima SK, ČEZ Distribučné sústavy, ČEZ Servis, e-Dome, KLF Distribúcia a Spravbytkomfort, ktoré už realizovali celý rad projektov moderných energetických riešení na slovenskom trhu. Ide napríklad o najväčší projekt energetických úspor na Slovensku v Nemocnici s poliklinikou Nové Zámky, projekt úspornej vzduchotechniky v závode Jaguar Land Rover alebo o energetickú modernizáciu slovenskej Nemocnice Vranov nad Topľou, ktorá získala cenu za najlepší energetický projekt na slovenskom trhu za rok 2019. Spoločnosť SPP recipročne vloží do spoločného podniku peňažný vklad v príslušnej hodnote.

Medzi produkty, na ktoré sa spoločnosť ESCO Slovensko zameria, patria okrem iného:

· projekty energetických úspor v budovách formou EPC, pri ktorých majitelia budov nemusia do investícií vkladať vlastné prostriedky, pretože sa splácajú priamo z peňazí usporených za energie;

· energetické audity a poradenstvo;

· strešné fotovoltické elektrárne;

· kogeneračné jednotky a ekologické teplárenstvo;

· inštalácia moderného osvetlenia;

· technické zariadenie budov;

· prevádzka a servis energetických zariadení.

„ESCO Slovensko sa bude zameriavať na trhové riešenia. Máme celý rad produktov, ktoré umožnia slovenským podnikom, mestám a obciam znížiť cenu energií a tým aj celkové prevádzkové náklady. Sme pripravení posunúť Slovensko na vyššiu energetickú úroveň,“ dopĺňa nastupujúca generálna riaditeľka ESCO Slovensko Naďa Hartmann.

ČEZ ESCO a SPP budú mať v ESCO Slovensko rovnocenný 50 % podiel. Predstavenstvo a dozorná rada budú šesťčlenné, pričom v oboch orgánoch bude mať každá zo strán troch členov.

Vznik spoločnosti ESCO Slovensko ešte podlieha rozhodnutiu slovenského antimonopolného úradu a uzavretiu transakcie. Spoločnosť bude pravdepodobne založená v prvom kvartáli roku 2021.

Zdroj: SPP
 http://www.energieprevas.sk/pr/195

 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.