logo

Aktuality

Odborný seminár v M aréne

Dňa 21.2.2024 sa konal v Prešove odborný seminár pre energetikov.

Benefičný bowlingový turnaj PSK

Každoročne podporujeme bowlingový turnaj pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa konal už po 16 krát. Výťažok z bowlingu 10 000 Eur patrí Nadácii PSK pre podporu rodiny.

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov OST T-1 až OST T-7 vrátane vybudovania 124 ks KDOST

Názov príjemcu: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Názov projektu: Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov OST T-1, OST T-2, OST T-3, OST T-4, OST T-6, OST T-7 vrátane vybudovania 124 ks KDOST Výška poskytnutej dotácie: 7 528 338,43 EUR

Exkurzie ŽIŤ ENERGIOU

Chceme sa Vám v mene agentúry Mertel, ako aj v mene klienta Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry veľmi pekne poďakovať za otvorenie Vašich energetických objektov pre tento projekt odborných exkurzii. Veľmi si vážime Vašu ochotu, ústretovosť a spoluprácu.

Kogeneračná jednotka Sekčov K2 v plnej prevádzke

Včera, 16.1.2024 sme spustili do plnej prevádzky kogeneračnú jednotku Sekčov K2 o elektrickom výkone 800 kW.

Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš

Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš

Údaje v zmysle Vyhlášky 503/2022 pre odberateľov tepla

V zmysle Vyhlášky č. 503/2022 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla podľa § 11, bodu 2b Vám predkladáme nasledujúce údaje.

Zmena akcionára spoločnosti ESCO Slovensko, a.s.

K dátumu 1.1.2024 došlo k zmene jedného z akcionárov spoločnosti ESCO Slovensko. Z prevodcu ČEZ ESCO, a.s. na nadobúdateľa ČEZ Invest Slovensko, a.s..

Začiatok vykurovacej sezóny 2023/2024

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že v nasledujúcich dňoch budeme dopĺňať a tlakovať systémy ústredného vykurovania.

Ukončenie dodávky tepla

Vážení zmluvní partneri, odberatelia tepla, naša spoločnosť ukončila dodávku tepla na vykurovanie do Vašich objektov vo vykurovacej sezóne 2022/2023 v zmysle platnej legislatívy dňa 20.05.2023.

Raz vidieť je lepšie, ako 100x počuť

"Žiť energiou" v Prešove Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – energetické exkurzie.

Naše mesto 2023

V piatok sme sa zúčastnili 17. ročníka celoslovenskej dobrovoľníckej akcie Naše mesto 2023.

Plánovaná odstávka je ukončená o deň skôr

Vážení zákazníci, plánovanú odstávku na OST Šváby K1 sa nám podarilo ukončiť skôr. V bytových domoch v okruhu Šváby K1 je spustená dodávka teplej úžitkovej vody.

Stavebné práce SK1 a SK2 Sekčov

Vážení zákazníci, výkopové práce na sídlisku Sekčov v okolí kotolní K1 a K2 si vyžiadajú zabratie parkoviska. Práce prebiehajú do konca mesiaca august 2023. Za všetky nepríjemnosti počas realizácie investičnej akcie sa ospravedlňujeme a obyvateľov v tejto lokalite prosíme o pochopenie a trpezlivosť pri realizácii stavebných prác.

Magazín správy bytov 2023

Vážení zákazníci, prinášame Vám magazín správy bytov za rok 2023. Nájdete v ňom zaujímavé informácie, novinky z legislatívy, tipy na šetrenie.

Počet Kogeneračných jednotiek ( KGJ) v centrálnom zásobovaní teplom v Prešove pribúda

Prvá kogeneračná jednotka na sídlisku Šváby bola spustená do prevádzky v roku 2014. Táto KGJ s tepelným výkonom 650kWt a elektrickým výkonom 600kWe , využíva pre svoju činnosť zemný plyn. Pojem kogenerácia označuje modernú technológiu kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. Na rozdiel od klasických elektrární, v ktorých je teplo vzniknuté pri výrobe elektrickej energie vypúšťané do okolia, využíva kogeneračná jednotka toto teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody. KGJ umožňuje zvýšenie účinnosti využitia energie palív, pričom sa šetrí palivo i finančné prostriedky potrebné na jeho nákup.

Havária Komenského, Čapajevova

Z dôvodu havarijnej opravy akumulačnej nádoby, bude dnes, t. j. 20.2.2024 od 8,00 hod. do cca 16,00 hod., prerušená dodávka teplej vody do bytových domov na ul.: Komenského 1,3,5,7, 8,9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22,24 a Čapajevová 31. Za uvedené problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za porozumenie.

Oprava technológie na ul.17.novembra

Z dôvodu opravy technológie teplej vody, bude dnes, 14. 2. 2024 od 8,00 do 11,00 hod., prerušená dodávka teplej vody do BD na ul.: 17. novembra 98 -106, 110,112,114, 116,118,120,124, 126-130, 132-142. Za uvedené problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za porozumenie.
Strana 1 / 10
| Aktuality
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.