logo

Aktuality

Inzerát Technik správy bytov

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta/ku na pozíciu: Technik/technička správy bytov

Zníženie variabilnej zložky ceny tepla od 1.7.2023

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov reaguje na zmeny cien komodít vstupujúcich do procesu výroby tepla a prechodne znižuje cenu tepla od 1.7.2023 vo variabilnej zložke z 133,40Eur/MWh na 103,30Eur/MWh o 30,10 Eur/MWh. Neustále sledujeme vývoj cien vstupných komodít na trhu a reagujeme na pokles ceny zemného plynu, drevnej štiepky a elektriny.

Exkurzie ŽIŤ ENERGIOU

Exkurzie ŽIŤ ENERGIOU Chceme sa Vám v mene agentúry Mertel, ako aj v mene klienta Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry veľmi pekne poďakovať za otvorenie Vašich energetických objektov pre tento projekt odborných exkurzii. Veľmi si vážime Vašu ochotu, ústretovosť a spoluprácu. Všetky exkurzie dopadli vynikajúco s maximálnou spokojnosťou študentov, pedagogických pracovníkov ako aj nás. Dovoľte nám vysloviť vďaku za Vašu prácu ako aj prácu Vašich kolegov. Tešíme sa na ďalšie spolupráce. Agentúra MERTEL

Ukončenie dodávky tepla

Vážení zmluvní partneri, odberatelia tepla, naša spoločnosť ukončila dodávku tepla na vykurovanie do Vašich objektov vo vykurovacej sezóne 2022/2023 v zmysle platnej legislatívy dňa 20.05.2023.

Raz vidieť je lepšie, ako 100x počuť

"Žiť energiou" v Prešove Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – energetické exkurzie.

Naše mesto 2023

V piatok sme sa zúčastnili 17. ročníka celoslovenskej dobrovoľníckej akcie Naše mesto 2023.

Plánovaná odstávka je ukončená o deň skôr

Vážení zákazníci, plánovanú odstávku na OST Šváby K1 sa nám podarilo ukončiť skôr. V bytových domoch v okruhu Šváby K1 je spustená dodávka teplej úžitkovej vody.

Stavebné práce SK1 a SK2 Sekčov

Vážení zákazníci, výkopové práce na sídlisku Sekčov v okolí kotolní K1 a K2 si vyžiadajú zabratie parkoviska. Práce prebiehajú do konca mesiaca august 2023. Za všetky nepríjemnosti počas realizácie investičnej akcie sa ospravedlňujeme a obyvateľov v tejto lokalite prosíme o pochopenie a trpezlivosť pri realizácii stavebných prác.

Magazín správy bytov 2023

Vážení zákazníci, prinášame Vám magazín správy bytov za rok 2023. Nájdete v ňom zaujímavé informácie, novinky z legislatívy, tipy na šetrenie.

Počet Kogeneračných jednotiek ( KGJ) v centrálnom zásobovaní teplom v Prešove pribúda

Prvá kogeneračná jednotka na sídlisku Šváby bola spustená do prevádzky v roku 2014. Táto KGJ s tepelným výkonom 650kWt a elektrickým výkonom 600kWe , využíva pre svoju činnosť zemný plyn. Pojem kogenerácia označuje modernú technológiu kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. Na rozdiel od klasických elektrární, v ktorých je teplo vzniknuté pri výrobe elektrickej energie vypúšťané do okolia, využíva kogeneračná jednotka toto teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody. KGJ umožňuje zvýšenie účinnosti využitia energie palív, pričom sa šetrí palivo i finančné prostriedky potrebné na jeho nákup.

Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš

Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš

Havária Štefánikova

Vážení zákazníci, z dôvodu havarijnej opravy na technologickom zariadení bude dnes, t. j. 21.9.2023 od 8,00 do 14,00 hod., prerušená dodávka teplej vody do BD na ul.: Štefániková 11,13,15, 17,19,21. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za porozumenie.

Zákaznícke centrum bude 14.9.2023 zatvorené

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že Zákaznícke centrum bude z technických príčin 14. septembra 2023 zatvorené.

Havária Východoslovenských vodární, a.s. ul.Solivarská a Lesnícka

Vážení zákazníci, z dôvodu havárie f. VVS a poklesu tlaku studenej vody, bola prerušená dodávka teplej vody v okruhu kotolne Solivar: Predpoklad obnovenia dodávky je cca 12,00 hod. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. Jedná sa o BD na ul.: Lesnícka 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, 43, Solivarská 33, 35, 37, 39, 67, 69, 71.

Havária Východoslovenských vodární

Vážení zákazníci, z dôvodu havárie vodárni na rozvode studenej vody, došlo k poklesu tlaku SV a prerušeniu dodávky teplej vody na ul: Wolkerova 2 – 27, Janouškova 1 -23, Čapajevová 2-20 , Levočská 14 a Mudroňová 8. Po obnovení dodávky studenej vody a po jej ohriatí, bude dodávka teplej vody obnovená. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a ďakujeme Vám za porozumenie.

Havarijná oprava ul. Kúpeľná a Hviezdoslavova je ukončená

Vážení zákazníci, z dôvodu havarijnej opravy technológie bola dnes, t. j. 17.7.2023 prerušená dodávka teplej vody do BD na ul. Kúpeľná 1, Hviezdoslavova 2, 4, 6. Predpoklad obnovenia dodávky teplej vody je o 16,00 hod. Ospravedlňujeme sa Vám za vzniknuté problémy a ďakujeme Vám za porozumenie.

Odpočet vodomerov v termíne od 26.6.2023 do 10.7.2023

Vážení zákazníci, dávame do pozornosti zberný formulár pre odpočet stavu meračov studenej vody a teplej vody, ktorý môžete využiť na nahlásenie v prípade, že nie ste doma, keď budú odpočty vody robiť odpočtári.

Porucha OS Prostejovská

Vážení zákazníci, z dôvodu poruchy na technológii teplej vody, bude dňa 6.7.2023 od 8,00 do 18,00 hod., prerušená dodávka teplej vody do BD na ul.: Prostejovská 1, 3, 5, 7,  4 -12, 16 -24, 9-21,23 – 31,  26 -34, Antona Prídavku 3, 5, 7, 2 -12, 14-20,  MŠ A. Prídavku 1 a Zdr. Stredisko Centrum. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za porozumenie.
Strana 1 / 9
| Aktuality
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.