logo

Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš

Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš

logo

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC451-2019-50/Z899, ktorého cieľom je rozvoj účinného systému CZT CK Jazdecká v Prešove jeho rozšírením o 3, v súčasnosti samostatné okruhy CZT, čím sa dosiahne jeho optimalizácia, prispôsobenie zníženému dopytu po využiteľnom teple a vytvoria sa predpoklady na zníženie spotreby primárnej energie. Kód projektu: 310041Z899.

Názov projektu                                       Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš
Hlavný cieľ projektu                               Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozvoj účinného systému CZT CK Jazdecká v Prešove jeho rozšírením o 3, v súčasnosti samostatné okruhy CZT, čím sa dosiahne jeho optimalizácia, prispôsobenie zníženému dopytu po využiteľnom teple a vytvoria sa predpoklady na zníženie spotreby primárnej energie.
Maximálna výška NFP 1 440 090,33EUR
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.minzp.sk  www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

   

Prílohy

PDF
126,6 kB
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.