logo

Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov

Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov

 „Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (KŽP-PO4-SC451-2017-20/I329), ktorého predmetom je rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CKJazdecká a CK Sekčov Prešov s cieľom rozvoja účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Názov projektu

Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK

Jazdecká a CK Sekčov Prešov

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je: rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Maximálna výška NFP 2 204 299,01 EUR
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.minzp.sk www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.