logo

Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov _ Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

"Európsky fond regionálneho rozvoja" Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (KŽP-P-SC451-2017-20/I329), ktorého predmetom je rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká, CK Sekčov Prešov s cieľom rozvoja účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

 

Názov projektu: Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projketu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Maximálna výška NFP: 2 826 767,39 EUR
Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO: www.minzp.sk www.siea.sk
Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.