logo

Informácie o právach a povinnostiach odberateľov │ Legislatíva

Vážení zákazníci, v zmysle zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, §22 ods.4 písmeno c je naša spoločnosť ako regulovaný subjekt povinná zverejňovať na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich odberateľov.

Informácie o právach a povinnostiach odberateľov

Legislatíva

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.