logo

Dodávka tepla

Informácie o právach a povinnostiach odberateľov │ Legislatíva

Vážení zákazníci, v zmysle zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, §22 ods.4 písmeno c je naša spoločnosť ako regulovaný subjekt povinná zverejňovať na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich odberateľov.

Kontakty

Energetický manažment

Plánované odstávky v dodávke tepla (ÚK) a teplej vody (TÚV)

Termíny plánovaných odstávok na rok 2021

Elektrická energia

Kogeneračná jednotka CK Šváby, Kogeneračná jednotka Jazdecká 19, Exnárova 40.

Cena tepla

Výrobca tepla v Prešove znižuje cenu tepla o 3,5 % od 1.1.2021 V tomto neradostnom období prináša SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov dobrú správu. Znižuje cenu tepla od 1.1.2021 vo variabilnej zložke o 3,5%, čo predstavuje pre priemerný byt úsporu cca 11 Eur/rok. K zníženiu ceny pomohlo, nie len zníženie cien plynu na svetových trhoch, ale aj všetky racionalizačné opatrenia, ktoré spoločnosť počas minulých rokov a aj v tomto roku realizovala. Všetky investičné akcie vedú k zvýšeniu účinnosti pri výrobe a zníženiu strát pri distribúcii. Aj v budúcich rokoch budú aktivity Spravbytkomfortu smerovať k ekologizácii, bezpečnosti, spoľahlivosti a konkurencieschopnosti.

Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2) systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z. z. účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia (nových alebo významne rekonštruovaných) budov napojených na CZT, do energetických tried a pre získanie ich Energetických certifikátov.

Fakturácia dodávky tepla, odpočty tepla a TÚV

Vážení zákazníci, ponúkame Vám fakturáciu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody aj elektronicky.
| Dodávka tepla
Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.