logo

Dodávka tepla

Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2) systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z. z. účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia (nových alebo významne rekonštruovaných) budov napojených na CZT, do energetických tried a pre získanie ich Energetických certifikátov.

Plánované odstávky v dodávke tepla (ÚK) a teplej vody (TÚV)

Termíny plánovaných odstávok na rok 2020

Kontakty

Energetický manažment

Informácie o právach a povinnostiach odberateľov │ Legislatíva

Vážení zákazníci, v zmysle zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, §22 ods.4 písmeno c je naša spoločnosť ako regulovaný subjekt povinná zverejňovať na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich odberateľov.

Elektrická energia

Kogeneračná jednotka CK Šváby, Kogeneračná jednotka Jazdecká 19, Exnárova 40.

Cena tepla

Cena tepla je regulovaná právnymi predpismi stanovením jej maximálnej ceny, ktorá je pre dodávateľa záväzná a neprekročiteľná, čo znamená, že si ju operátor na trhu s energiou nemôže určiť svojvoľne a sám.

Fakturácia dodávky tepla, odpočty tepla a TÚV

Vážení zákazníci, ponúkame Vám fakturáciu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody aj elektronicky.
| Dodávka tepla
Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.