logo

Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2) systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z. z. účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia (nových alebo významne rekonštruovaných) budov napojených na CZT, do energetických tried a pre získanie ich Energetických certifikátov.

Aktualizované údaje o Faktoroch primárnej energie tepelných zdrojov v správe spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov nájdete v prílohe.

Pre vyhľadávanie použite klávesovú skratku Ctrl + F.

 


Mestská časť Zdroj Odberateľ  
    Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 95-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 72 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 62 UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 64 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 68 UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 70 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 66 UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Šmeralová 13-17 UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Šmeralová 19-23 UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
Materská škola na ul. Bajkalská 31 (01226) MŠ Bajkalská 31-UK
Spoločenstvo vlastníkov bytov Bikoš I. (1446) Prostějovská 69 UK
Spoločenstvo vlastníkov bytov Bikoš I. (1446) Prostějovská 71 UK
Spoločenstvo vlastníkov bytov Bikoš I. (1446) Prostějovská 73 UK
Spoločenstvo vlastníkov bytov Bikoš I. (1446) Prostějovská 75 UK
Spoločenstvo vlastníkov bytov Bikoš I. (1446) Prostějovská 77 UK
Spoločenstvo vlastníkov bytov Bikoš I. (1446) Prostějovská 79 UK
Technické služby mesta Prešov a.s. (831)  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 101-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 63 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 57 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 61 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 65 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 67 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 59 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 81 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 83 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 85 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 87 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 89 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 91 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 93-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 97-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 99-UK
Základná škola Bajkalská č. 29 (1445) ZŠ Bajkalská 29-UK
FPE   0,672
     
Zdroj Odberateľ  
  Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 46 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 44 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 58 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 42 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 48 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 54 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 40 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 60 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 50 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 52 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 56 UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Prostějovská 41 UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Prostějovská 39 UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Prostějovská 43 UK
  kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 37 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 10 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 14 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 8 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 12 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 2 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 6 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 4 UK
Základná škola na ul. Šmeralovej č. 25 (1444) ZŠ Šmeralova 25-UK
FPE   0,670
     
Zdroj Odberateľ  
3280 BK BIKOŠ Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Prostějovská 103 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Prostějovská 105 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Prostějovská 107 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Prostějovská 109 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) B3 Prostějovská 111,113-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Prostějovská 115,117-UK
FPE   0,807
     
Zdroj Odberateľ  
č. 1000 - Centrálna kotolňa Jazdecká    
1450 Mladosť Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 35 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 18 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 17 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 37 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 49 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 39 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 36 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 12 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 13 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 47 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 11 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 10 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 15 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 6 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 38 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 23 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 16 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 4 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 27 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 8 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 21 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 14 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 20 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 19 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 51 UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Nešpora 25 UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) M.Nešpora 55 UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) M.Nešpora 53 UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) M.Nešpora 57 UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) M.Nešpora 59 UK
Materská škola na ul. M. Nešpora 22 (01228) MŠ M.Nešpora 22-UK
  M. Nešpora 44 - neb. priest(PZ).-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Nešpora 3 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Nešpora 1 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Nešpora 5 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Nešpora 30 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Nešpora 26 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Nešpora 28 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Nešpora 34 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Nešpora 24 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Nešpora 32 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Nešpora 7 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Nešpora 9 UK
Základná škola M. Nešpora č. 2 (1451) ZŠ M.Nešpora -bazén-UK
Základná škola M. Nešpora č. 2 (1451) ZŠ M.Nešpora 2 - obj.baz-UK
Základná škola M. Nešpora č. 2 (1451) ZŠ M.Nešpora 2-UK
  Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 32 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 40 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 38 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 18 UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 26 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 30 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 20 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 28 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 42 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 34 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 36 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 16 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 22 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Tomášikova 24 UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Spoločenstvo vlastníkov bytov V-9 (975)  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Šmeralová 7-11 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Šmeralová 1-5 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 44 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 56 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 48 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 54 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 46 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 52 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tomášikova 50 UK
1390 Prostějovská Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 3 UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 19-21 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 26-34-UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 13-17 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Prostějovská 9-11 UK
CBA Slovakia, a.s. (1520) Potraviny, Prostějovská 33, Centrum-UK
EURO-DOM Spoločenstvo vlastníkov bytov (1470) Prostějovská 1 UK
GMT development, s.r.o. (01689) 463 Polyfunkčný objekt A.Prídavka-UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Prostějovská 7 UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
Materská škola na ul. Antona Prídavka 1 (01225) MŠ A.Prídavku 1-UK
Monika Možišková (01219) predajňa kvetín, Sídl. III - Centrum-UK
Pharma, spol.s r.o. (1529) lekáreň Centrum, Prostějovská-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683)  
  Prostějovská č. 33 - neb. priest.-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 27-31 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 23-25 UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 4-12-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prostějovská 5 UK
Základná škola Prostějovská č. 38 (1441) ZŠ Prostejovská 38-UK
Základná umelecká škola Prostějovská (1494) ZUŠ Prostejovská 36-UK
1320 P 500/4 Bytové družstvo Prešov (104) Mukačevská 4-UK
Bytové družstvo Prešov (104) Mukačevská 2-UK
Bytové družstvo Prešov (104) Mukačevská 31-39-UK
Bytové družstvo Prešov (104) Mukačevská 14-UK
Bytové družstvo Prešov (104) Mukačevská 53-57-UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Mukačevská 6-UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Mukačevská 16-UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Mukačevská 10-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) Mukačevská 18 - neb. priest. -UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Mukačevská 12-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Mukačevská 41-45-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Mukačevská 47-51-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Mukačevská 8-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 479 D3 Mukačevská časť 21,23-25-UK
1480 P500/3 Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Mukačevská 17-UK
Mesto Prešov - Mestský úrad (1000) MŠ Mukačevská 27-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov (1092)  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Mukačevská 5-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 355 D3 Mukačevská 9-19,21 časť-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
   
1520 DRUŽBA   3429 agit.stred. DRUŽBA, Volg.52-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -UK
1530 ZŠ Mukačevská Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov (1431) 4159 ZŠ Mukačevská 1-UK
1330 Domov sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb Vita vitalis (1427)  
     
1440 ZŠMS Základná škola na ul. Matice slovenskej č. 13 (1415) ZŠ Matice Slovenskej 13-UK
1460 P500/2 Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 102 D1b V.Clementisa 10-14-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Mesto Prešov - Mestský úrad (1000) MŠ Volgogradská 48-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (2005)  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 100 D1a V.Clementisa 15-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov V.Clementisa 16-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
1430 P 500/1 Bytové družstvo Prešov (104) M.Slovenskej 20-24-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) M.Slovenskej 6-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
FIVOJA s.r.o. (01326) M. Slovenskej 7 - neb. priest.-(desing)UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) M.Slovenskej 4-UK
Spojená škola (1504) M. Slovenskej 11 - neb. priest.-(OŠ)UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Slovenskej 14-18-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Slovenskej 8,10,12-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Slovenskej 1-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Slovenskej 2-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Slovenskej 3-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov M.Slovenskej 5-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov V.Clementisa 7-9-UK
1400 Kaufland   KAUFLAND-TEP
1550 TH SERVISKOMFORT s.r.o. (105) 3369 Hala Športkomfort II.-UK
SERVISKOMFORT s.r.o. (105) 3269 Sklad Serviskomfort-UK
SERVISKOMFORT s.r.o. (105)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1093)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 3379 NP Spravbytkomfort-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 3359 Hala Športkomfort I.-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (2005)  
1560 DIELNE CK SERVISKOMFORT s.r.o. (105)  
  1470 Slovak Telekom Slovak Telekom, a. s. (750) 3339 M.Čulena - neb. priest.-UK
1290 LUNA Bytové družstvo Prešov (104) M.Čulena 47,49,51-UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Čulena 35,37,39-UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Čulena 41,43,45-UK
Bytové družstvo Prešov (104) M.Čulena 29,31,33-UK
1280 A9 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (1501) A9 M.Čulena 2,4,6,8-UK
1270 V9 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov V9 M.Čulena 10-16-UK
1260 A8 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
1250 V8 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
1240 A7 Bytové družstvo Prešov (104) A7 M.Čulena 18-24-UK
1230 A6 Bytové družstvo Prešov (104) A6 M.Čulena 26-32-UK
1220 A5 M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
1210 B6 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov B6 M.Čulena 42-50-UK
1200 A4 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov A4 M.Čulena 34-40-UK
1190 B5 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov B5 Levočská 99-107-UK
1180 V7 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov V7 Levočská 95,97-UK
1170 B4 Bytové družstvo Prešov (104) B4 Levočská 85-93-UK
1160 V6 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov V6 Levočská 81,83-UK
1150 B3 Bytové družstvo Prešov (104) B3 Levočská 71-79-UK
1140 MŠ Čsl.armády Materská škola na ul. Čsl.armády (01224) 3029 MŠ Čsl.armády 20-UK
1130 B2 Bytové družstvo Prešov (104)  
1120 B1 Bytové družstvo Prešov (104)  
1110 V5 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov V5 Levočská 67,69-UK
1100 A3 Spoločenstvo vlastníkov bytov (1514) A3 Levočská 59,61,63,65-UK
  PREŠOV REAL, s.r.o. (683) 3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.-TEP
1080 CDE2 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 309 CDE/2 Levočská 47,55,57-UK
1080 CDE2 Bytové družstvo Prešov (104) 310 CDE/2 Levočská 49,51,53-UK
1070 CDE1 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov CDE/1a Čsl.armády 21-27-UK
1070 CDE1 Bytové družstvo Prešov (104) CDE/1b Čsl.armády 17,19-UK
1040 V4 Bytové družstvo Prešov (104) V4 Obr.mieru 70,72-UK
1030 V3 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP "Na rázcestí" (1462) V3 Obr.mieru 66,68-UK
1020 V2 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov V2 Obr.mieru 29,31-UK
1010 V1 Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP (1436) V1 Obr.mieru 33,35-UK
1060 A2 Bytové družstvo Prešov (104) A2 Čsl.armády 9-15-UK
1050 A1 Bytové družstvo Prešov (104) A1 Čsl.armády 1-7-UK
1590 ZŠ Odborárska 30 ABC - Centrum voľného času (1421)  
Základná škola na ul. Čsl. armády 22 (01591) ZŠ Odborárska 30-UK
1580 ZŠ Čsl.armády22 Základná škola na ul. Čsl. armády 22 (01591) ZŠ Čsl.armády 22-UK
1410 ZUŠOktóbrová Základná umelecká škola (1459) ZUŠ Októbrova 32-UK
sidl. I. 1300 R Bytové družstvo Prešov (104) Nábrežná 10-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Nábrežná 2 -UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Nábrežná 4,6,8-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov OmK Obr.mieru 1-11-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov OmR Obrancov mieru 13-27-UK
1310 Stavoindustria SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Čsl.armády 4,6,8-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 333 Eng. 11-21, Čsl. arm. 10, Fr.Kráľa 9-UK
1340 Engelsova 2 AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. (1530)  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Engelsova 2,4,6,8,10-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Rombauerova 3-7-UK
1350 D SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Engelsová 1-9, F.Kráľa 10-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Fučíkova 3,5,7-UK
1360 A SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Obr.mieru 44,46,48,50,52, F.Kráľa 2-UK
1420 Čsl. armády "O" SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Čsl.armády 12,14,16,Eng.12,14 -UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Čsl.armády 18,Októb.57,59,61,63-UK
1490 Fučíkova 4 M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) F5 Fučíková 8,10 -UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov F6 Fučíková 12,14 -UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov F4 Fučíková 4,6 -UK
1500 KRPZ   Fučíkova 2 - neb. priest.-TEP
1510 ČSAD Mesto Prešov - Mestský úrad (1000) MŠ F. Kráľa 11-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov F.Kráľa 3,5,7-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov F.Kráľa 1,Obr.mieru 54-64, Čsl.arm. 2-UK
1570 Obr.mieru F1 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov F3 Obr.mieru 32,34-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov F2 Obr.mieru 36,38-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov F1 Obr.mieru 40,42-UK
FPE   0,398
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
  2050 BK MIER Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) Kotradova 4-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
František Hadzima (1533)  
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša (1447) Duklianska 16 - neb. priest.(škola)-UK
   
Ing. Karol Schneider (01679)  
   
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
Materská škola na ul. Sabinovskej 22/A (01227) MŠ Sabinovská 22/A-UK
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682)  
Slovenská pošta, a.s. (756) POŠTA 3 - ul. Sabinovská-UK
Spoločenstvo vlastníkov bytov KOTRAD (01338) Kotradova 6-UK
Vladimír Polča (1523)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Kotradova 2-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Yimey Huang (01613)  
FPE   0,673
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
  3020 BK 17.NOV.PM Bytové družstvo Prešov (104) Požiarnická 21-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 17.novembra 186 UK
Bytové družstvo Prešov (104) 17.novembra 184 UK
Bytové družstvo Prešov (104) 17.novembra 194 UK
Bytové družstvo Prešov (104) 17.novembra 180-182 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Požiarnická 25-UK
Bytové družstvo Prešov (104) Požiarnická 19-UK
Bytové družstvo Prešov (104) Požiarnická 23-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 17.novembra 188,190,192-UK
Bytové družstvo Prešov (104) Požiarnická 27-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) Požiarnická 17 - neb. priest.-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 176,178-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Požiarnická 14,16,18-UK
FPE   0,603
     
     
Zdroj Odberateľ  
3080 BK 17.NOV.O Mesto Prešov v zastúpení Prešov Real, s.r.o.(01682) 362 MDŽ 2 -UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 144-156-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 158,160-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 17-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 174 -UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 508 17.novembra 19-29, MDŽ 1-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 170,172-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 507 Sedl.povstania 1-8, MDŽ 3-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 521 17.novembra 174-TUV
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 526 17.novembra 170,172-TUV
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 512 17.novembra 144-156-TUV
FPE   0,741
     
     
Zdroj Odberateľ  
3060 BK 17.NOV.F Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 110,112,114-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 116,118,120-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 694 17.novembra 124-130 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 132-142-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 98-106-UK
FPE   0,657
     
     
Zdroj Odberateľ  
3050 BK 17.NOV.B Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 78,80-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 82,84-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 86,88,90,92-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 17.novembra 94,96-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
FPE   0,823
     
     
Zdroj Odberateľ  
3120 BK JANOUŠKOVA M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Čapajevová 10,12-UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Čapajevová 18,20-UK
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529) Janoušková 1,3,5, Levočská 14-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Čapajevová 14,16-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Čapajevová 2-8-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Janoušková 7-17-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Janoušková 19-23, Mudroňová 8-UK
FPE   0,652
     
     
Zdroj Odberateľ  
3180 BK SDH Bytové družstvo Prešov (104) 530 SDH 17-25-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) SDH 5,7-UK
Bytové družstvo Prešov (104) SDH 9,11-UK
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových (01683) SDH 10,12-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) SDH 14,16-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) SDH 2,4-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) SDH 6,8-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
FPE   0,606
     
     
Zdroj Odberateľ  
3240 BK WOLKEROVA PREŠOV REAL, s.r.o. (683) Detský stacionár, Čapajevová 27-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Čapajevová 31-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Wolkerova 1,3-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Wolkerova 13,15-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Wolkerova 17,19-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Wolkerova 2,4-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Wolkerova 21,23-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Wolkerova 25,27-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Wolkerova 5,7-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Wolkerova 6,8-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Wolkerova 9,11-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 574 Čapajevová 31-TUV
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
FPE   0,794
     
     
Zdroj Odberateľ  
3350 BK Levočská Ing. Zuzana Milovčíková (1413) 6899 Levočská 19/A - neb. priest.-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 690 Levočská 17-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 688 Levočská 25-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 689 Levočská 19-23-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 687 Levoč.27-29,Záh.44,46, Urbánková 1-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
FPE   0,589
     
     
Zdroj Odberateľ  
  M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
FPE   0,651
     
     
Zdroj Odberateľ  
3130 BK KUPEĽNÁ Bytové družstvo Prešov (104) Hviezdoslavova 4 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Hviezdoslavova 2 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Hviezdoslavova 6 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Kúpeľná 1P-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Kúpeľná 1Ľ-UK
FPE   0,731
     
     
Zdroj Odberateľ  
  Bytové družstvo Prešov (104) J.Borodáča 7,9,11-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) J.Borodáča 13,15-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Dobrovoľná požiarna ochrana SR (1067) Hviezdoslavova 22 - neb. priest.-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Pavlovičovo nám. 22-26-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Pavlovičovo nám.29,30,31-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Pavlovičovo námestie 27,28-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Pavlovič.nám. 33-37 - neb. pr.-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
FPE   0,668
     
     
Zdroj Odberateľ  
2210 BK ŠKULTÉTYHO M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
Spoločenstvo Družba (781)  
Spoločenstvo Družba (781)  
Technická univerzita v Košiciach (1468) Internát-Budovateľská 13 II. UK
Technická univerzita v Košiciach (1468) Internát-Budovateľská 13 I. UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Budovateľská 2 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Budovateľská 4 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Budovateľská 6 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Budovateľská 7 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Budovateľská 5 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Budovateľská 3 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Škultétyho 19-UK
   
  622 Škultétyho 19-TUV
   
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
Spoločenstvo Družba (781)  
FPE   0,652
     
     
Zdroj Odberateľ  
3230 BK ŠTÚROVA Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Štúrova 1,3,5-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Štúrova 19,21-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Štúrova 23-29-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Štúrova 9-17-UK
FPE   0,730
     
     
Zdroj Odberateľ  
3260 BK ŠTEFÁNIKOVA Bytové družstvo Prešov (104) Štefánikova 11 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Štefánikova 13 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Štefánikova 15 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Štefánikova 21 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Štefánikova 19 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Štefánikova 17 UK
FPE   0,673
     
     
Zdroj Odberateľ  
  Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Hollého 6-12, Šafárikova 1-9-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Šafárikova 11-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Šafárikova 13-21, Rumanová 11,13-UK
FPE   0,588
     
     
Zdroj Odberateľ  
  Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
FPE   0,616
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
Centrum mesta   Prešovský samosprávny kraj (01345)  
FPE   0,677
     
     
Zdroj Odberateľ  
3270 BK JARKOVA K.G.T. PREŠOV REAL, s.r.o. (683)  
FPE   0,685
     
     
Zdroj Odberateľ  
3010 BK BAŠTOVA Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Baštová 1,2,3,4,5,6,7-UK
FPE   1,356
     
     
Zdroj Odberateľ  
3070 BK SLOV.40 "L" PREŠOV REAL, s.r.o. (683)  
PREŠOV REAL, s.r.o. (683)  
FPE   0,641
     
     
Zdroj Odberateľ  
3210 BK JARKOVA Mesto Prešov - Mestský úrad (01071)  
Mesto Prešov - Mestský úrad (01071) 5439 Obradná sieň+Hlavná 73, Prešov-UK
Mesto Prešov - Mestský úrad (01071)  
Mesto Prešov - Mestský úrad (01071) 5659 Jarková 24, Prešov + zasadačka-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683)  
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) 7209 Meštiansky dom, Hlavná 69-UK
FPE   0,715
     
     
Zdroj Odberateľ  
3290 BK GREŠOVA Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) Grešová 18,20-UK
Bytové družstvo Prešov (104) Grešová 10-12 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Grešová 6-8 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Grešová 2-4 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Grešová 14-16-UK
FPE   0,721
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
na Bardejovskom moste   PREŠOV REAL, s.r.o. (683)  
FPE   0,635
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
mestská časť Solivar 3220 BK SOLIVAR Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. (1488) Solivarská 49 - neb. priest.(ZŠ)-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Dispečing BK-UK
FPE   0,634
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
časť Delňa   Technické služby mesta Prešov a.s. (831)  
FPE   0,554
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
obec Petrovany 3330 BK Petrovany   4639 ZŠ Petrovany-UK
FPE   0,716
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
mestská časť Solivar 3310 DK ZŠ Lesnícka   1849 ZŠ Lesnícka - UK
FPE   0,522
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
mestská časť N. Šebastová   PREŠOV REAL, s.r.o. (683)  
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) 8179 Materská škola UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683)  
FPE   0,571
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
  3360 BK Budovateľská 63 SVB na ul. Budovateľská 63/B (00318) 793 Budovateľská 63B-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) 792 Budovateľská 63A-UK
FPE   0,640
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
mestská časť      
   
FPE   0,230
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
sídl. Sekčov 2110 BK SEKČOV K-2 Bytové družstvo Prešov (104) A.Matušku 12 UK
Bytové družstvo Prešov (104) A.Matušku 10 UK
Bytové družstvo Prešov (104) A.Matušku 8 UK
Bytové družstvo Prešov (104) A.Matušku 6 UK
Bytové družstvo Prešov (104) A.Matušku 4 UK
Bytové družstvo Prešov (104) A.Matušku 3 UK
Bytové družstvo Prešov (104) A.Matušku 5 UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 12 UK
Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 13 UK
Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 14 UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) A.Matušku 1 UK
Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 15 UK
Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 16 UK
Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 17 UK
Bytové družstvo Prešov (104) A.Matušku 2 UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) A.Matušku 18 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) A.Matušku 14 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) A.Matušku 16 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) A.Matušku 11 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) A.Matušku 7 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) A.Matušku 9 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) A.Matušku 13 UK
Základná škola na Májovom námestí č. 1 (1454) ZŠ Zimná 1-UK
FPE   0,603
     
     
Zdroj Odberateľ  
3090 BK Ďumbierska Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 34-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 36-UK
FPE   0,628
     
     
Zdroj Odberateľ  
3200 BK SEKČOV K-1 Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 7 UK
Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 6 UK
Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 9 UK
Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 10 UK
Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 11 UK
Bytové družstvo Prešov (104) P.Horova 8 UK
Materská škola na ul. Zemplinskej 2 (01231) MŠ Zemplínska 2-UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Gen.Svobodu 8 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Gen.Svobodu 10 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Gen.Svobodu 12 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Gen.Svobodu 14 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Gen.Svobodu 16 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Gen.Svobodu 18 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Gen.Svobodu 20 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Gen.Svobodu 22 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Gen.Svobodu 6 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Gen.Svobodu 2 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Gen.Svobodu 4 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) P.Horova 1 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) P.Horova 2 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) P.Horova 5 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) P.Horova 4 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) P.Horova 3 UK
FPE   0,608
     
     
Zdroj Odberateľ  
č. 4000 - Centrálna kotolňa Sekčov
4000 Centrálna kotolňa Sekčov Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
4010 T1 Ďumbierska 27 Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 5 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 9 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 11 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 13 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 17 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 19 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 4 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 6 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 8 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 10 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 12 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 14 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 1 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 15 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 2 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 3 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 7 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 21 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 23 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 25 UK
4020 T2 Ďumbierska 28 Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 2 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 4 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 6 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 10 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 12 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 14 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 16 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Ďumbierska 8 UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) Ďumbierska 30 NP-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) Ďumbierska 40 NP UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 18 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 20 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 22 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 24 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 26 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 28 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 30 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Ďumbierska 32 UK
  Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
  Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861)  
4050 T5 ZŠ Sibírska 42 Základná škola Sibírska 42 (01327) ZŠ Sibírska 42 UK
4060 T6 Čergovská 31 BILLA s.r.o. (01330) Čergovska 1-UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 2 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 4 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 6 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 10 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 12 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 16 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 18 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 20 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 22 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 24 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 26 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 28 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 1 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 3 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 5 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 7 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Čergovska 8 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 9 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 11 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 13 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 15 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Magurska 17 UK
Materská škola na ul. Čergovskej 14 (963) Čergovska 14-MŠ UK
4070 T7 Vihorlatska 32 Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 2 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 8 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 9 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 11 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 12 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 13 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 14 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 16 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 15 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 17 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 18 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 19 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 20 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 21 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 22 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 23 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 1 UK
Bytové družstvo Prešov (104) Vihorlatska 10 UK
Ing. Kaňuk Vihorladska 7-NP UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Vihorlatska 3 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Vihorlatska 4 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Vihorlatska 5 UK
Spravbytkomfort, a. s. Prešov (1861) Vihorlatska 6 UK
4090 T9 Sekčov K9    
RM - služby, s.r.o.  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
ELYANA, s.r.o. (01072)  
   
Martin Komloš (01677)  
Mgr. Martin Hugec - ANAVY (1425)  
   
Pavol Pagurko (1437)  
   
PREŠOV REAL, s.r.o. (683)  
TAURIS Cassovia, s.r.o. (01672)  
VICTORIA PREŠOV, s.r.o. (902)  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
4100 SK8 Bytové družstvo Prešov (104) 711 Jurkovičová 4 UK
Bytové družstvo Prešov (104) 711 Jurkovičová 5 UK
Bytové družstvo Prešov (104) 711 Jurkovičová 6 UK
Bytové družstvo Prešov (104) 711 Jurkovičová 8 UK
Bytové družstvo Prešov (104) 721 Jurkovičová 12-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 721 Jurkovičová 13-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 722 Jurkovičová 15-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 722 Jurkovičová 16-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 723 Jurkovičová 10-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 723 Jurkovičová 9-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 725 Jurkovičová 1-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 701 Šrobárova 11-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 701 Šrobárova 12-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 701 Šrobárova 13-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 701 Šrobárova 14-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 702 Šrobárova 4-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 702 Šrobárova 5-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 702 Šrobárova 6-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 702 Šrobárova 7-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 708 Šrobárova 15-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 708 Šrobárova 16-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 708 Šrobárova 17-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 710 Šrobárova 1-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 710 Šrobárova 2-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 723 Jurkovičová 11-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 710 Šrobárova 3-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 711 Jurkovičová 3 UK
Bytové družstvo Prešov (104) 725 Jurkovičová 2-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 722 Jurkovičová 14-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 711 Jurkovičová 7 UK
Elinvest,s.r.o. (1497) 729 Jurkovičová 18 - neb. priest.-UK
Materská škola na ul. Jurkovičovej 17 (1515) 749 MŠ Jurkovičova 17-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 706 Šrobárova 8-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 706 Šrobárova 10-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 706 Šrobárova 9-UK
Základná škola na ul. Šrobárovej č. 20 (1463) 739 ZŠ Šrobárova 20-UK
4110 SK7 Bytové družstvo Prešov (104) 727 Šoltésovej 1-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 727 Šoltésovej 3-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 727 Šoltésovej 4-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 727 Šoltésovej 5-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 727 Šoltésovej 6-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 731 Šoltésovej 7-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 731 Šoltésovej 8-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 727 Šoltésovej 2-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) 789 Bernolákova 21-neb.priest.(ZŠ)-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 732 Višňová 6-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 732 Višňová 7-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 732 Višňová 8-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 726 Višňová 10-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 726 Višňová 11-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 726 Višňová 12-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 726 Višňová 9-UK
4120 SK6 Bytové družstvo Prešov (104) 733 Vansovej 4-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 733 Vansovej 5-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 733 Vansovej 6-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 735 Vansovej 9-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 737 Vansovej 11-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 737 Vansovej 12-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 737 Vansovej 13-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 737 Vansovej 14-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 734 Vansovej 10-UK
Materská škola na ul. Bernolákovej 19 (01229) 429 MŠ Bernolákova 19-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) 419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683)  
Slovak Telekom, a. s. (750) 629 ATÚ - Dubník - Sekčov -UK
4130 SK5 Bytové družstvo Prešov (104) 755 Justičná 10-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 755 Justičná 12-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 762 Justičná 2-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 762 Justičná 4-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 762 Justičná 6-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 755 Justičná 8-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 745 Justičná 1-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 745 Justičná 3-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 745 Justičná 5-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 748 Justičná 7-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 748 Justičná 9-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 751 Višňová 1-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 751 Višňová 2-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 751 Višňová 3-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 751 Višňová 4-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 751 Višňová 5-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
4140 SK3 Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 768 M.Benku 3-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 770 M.Benku 1-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 775 Kozmonautov 6-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 775 Kozmonautov 8-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
M.B.P. Prešov, s.r.o. (529)  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 766 M.Benku 5 -UK
Základná škola na Májovom námestí č. 1 (1454) 609 ZŠ Máj.nám. 1-UK
Základná škola na Májovom námestí č. 1 (1454) 619 ZŠ Máj.nám.1 - bazén-UK
4150 SK4 Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 782 A10 G.Svobodu 38-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 782 A10 G.Svobodu 40-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 782 A10 G.Svobodu 42-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 785 A9 G.Svobodu 28-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 785 A9 G.Svobodu 30-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 785 A9 G.Svobodu 32-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 785 A9 G.Svobodu 36-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 785 A9 G.Svobodu 34-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 790 A8 G.Svobodu 24-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 791 B8 M.Benku 2-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 791 B8 M.Benku 4-UK
Mesto Prešov - Mestský úrad (1000) 1009 MŠ Bratislavská 3-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) 0799 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.(ZŚ)-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) 0999 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.(služby)-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 787 MMB G.Svobodu 26-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov  
FPE   0,406
       
       
Mestská časť Zdroj Odberateľ  
sídl. Šváby č. 6000 - Centrálna kotolňa Šváby    
6000 Centrálna kotolňa Šváby Bytové družstvo Prešov (104) 369 Važecká 2-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 367 Švábska 59-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 365 Švábska 55P-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 380 Švábska 72-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 380 Švábska 74-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 381 Švábska 40-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 381 Švábska 42-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 381 Švábska 46-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 382 Švábska 64,66-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 382 Švábska 68,70-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 383 Švábska 52,54-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 384 Švábska 76-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 384 Švábska 78-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 365 Švábska 53-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 365 Švábska 55Ľ-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 366 Važecká 12Ľ-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 366 Važecká 12P-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 367 Švábska 57-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 368 Royová 4Ľ-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 369 Važecká 4-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 370 Švábska 61-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 371 Švábska 63-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 371 Švábska 65-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 371 Švábska 67-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 381 Švábska 44-UK
Materská škola na ul. Važeckej 18 (01230) 1469 MŠ Važecká 18-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) 1459 Švábska 80 - neb. priest(predajňa).-UK
Slovenská pošta, a.s. (756) 1439 POŠTA 5 - Švábska 32/A-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 373 Švábska 24-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 373 Švábska 26-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 377 Švábska 28-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 377 Švábska 30-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 378 Švábska 32-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 378 Švábska 34-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 376 Švábska 36-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 376 Švábska 38-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 374 Švábska 48,50-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 375 Švábska 60,62-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 375 Švábska 56,58-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 363 Švábska 69-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 363 Švábska 71-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 363 Važecká 10-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 372 Važecká 14-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 372 Važecká 16-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 364 Važecká 6-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 364 Važecká 8-UK
Základná škola Važecká č. 11 (1439) 1479 ZŠ Važecká 11-UK
6010 OST Šváby K1 Bytové družstvo Prešov (104) 388 Royova 1Ľ-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 388 Royova 1P-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 388 Švábska 51-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 390 Švábska 47-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 390 Švábska 49Ľ-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 394 Lomnická 16Ľ-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 395 Lomnická 14Ľ-UK
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104)  
Bytové družstvo Prešov (104) 396 Urxova 6-UK
Bytové družstvo Prešov (104) 390 Švábska 49P-UK
Nadácia DEDO - Nadácia s deťmi z detských domovov (1616)  
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) 1399 Zdravotné stredisko - Sídl.Šváby-UK
PREŠOV REAL, s.r.o. (683) 1429 Švábska, Sídl. Šváby - neb. priest.-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 397 Švábska 33-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 398 Švábska 35Ľ-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 398 Švábska 35P-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 387 Švábska 37-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 387 Švábska 39-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 400 Švábska 41-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 401 Švábska 43Ľ-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 401 Švábska 43P-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 386 Švábska 45Ľ-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 386 Švábska 45P-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 403 Urxova 2-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 403 Urxova 4Ľ-UK
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 403 Urxova 4P-UK
FPE   0,229
 

Aktualizácia 14.1.2021

Kontakt: Ing. Marián Mráz, riaditeľ Energetického manažmentu
marian.mraz@spravbytkomfort.sk
+421 51 7567 742

Prílohy

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.