logo

Cena tepla

Zloženie ceny tepla

Cenu podľa súčasnej legislatívy určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ako nezávislý regulačný orgán. Ten, kto teplo predáva v zmysle zákona o tepelnej energetike musí byť držiteľom povolenia a tento držiteľ teplo môže predávať, len v cene určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Stanovenie ceny tepla usmerňuje a reguluje Výmer ÚRSO, ktorý určuje rozsah finančných položiek, príp. obmedzenie ich výšky, ktoré je možné do ceny tepla pojať - zakalkulovať.

Cena tepla sa skladá z dvoch zložiek:   

Variabilná zložka
■ zahŕňa všetky nevyhnutné energetické vstupy (zemný plyn, biomasa, elektrická energia, technologická voda, technologické hmoty),
■ zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo,
■ touto zložkou sú oceňované údaje z meračov tepla.       

Fixná zložka
■ zákazník v tejto zložke platí za služby a budúce investície do kotolne (opravy a povinné prehliadky a skúšky, obsluha kotolní a prípadne výmeny kotlov, ohrievačov vody a iných zariadení po uplynutí životnosti...),
■ za pripravenosť dodávateľa kedykoľvek dodať teplo v potrebnom množstve a kvalite,
■ zahŕňa odpisy, náklady na údržbu a opravy a ostatné réžie.

Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za regulačný príkon dohodnutý na odbernom mieste. Regulačný príkon na odberné miesto sa vypočíta v zmysle platnej legislatívy. Spravidla sa fakturuje mesačne v 1/12 -tine z ročného dohodnutého objemu.

Ceny platné od 1.1.2022

■ pre odberné miesta v meste PREŠOV:   
                                 
variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH    0,0714 Eur/kWh      
fixná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH       170,0000 Eur/kW     

■ pre odberné miesta v obci PETROVANY : 

variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH     0,0982 Eur/kWh
fixná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH         170,0000 Eur/kW    

Ceny platné od 1.7.2022

■ pre odberné miesta v meste PREŠOV:   
                                 
variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH    0,0760 Eur/kWh      
fixná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH       170,0000 Eur/kW     

Ceny platné od 1.9.2022

■ pre odberné miesta v meste PREŠOV:   
                                 
variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH    0,0881 Eur/kWh      
fixná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH       170,0000 Eur/kW     

Kontakt:

Konštantín Váhovský, vedúci oddelenia odbytu a fakturácie tepla
Telefón: +421(0)51 7567 737
Mobil: +421 (0)905 940 817
E-mail: konstantin.vahovsky@spravbytkomfort.sk

Ing. Mariana Marcinková, odbyt
Telefón: +421(0)51 7567 761
Mobil: +421 (0)918 494 077
E-mail: mariana.marcinkova@spravybtkomfort.sk

 

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.