logo

Cena tepla

Výrobca tepla v Prešove znižuje cenu tepla o 3,5 % od 1.1.2021

V tomto neradostnom období prináša SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov dobrú správu. Znižuje cenu tepla od 1.1.2021 vo variabilnej zložke o 3,5%, čo predstavuje pre priemerný byt úsporu cca 11 Eur/rok.
K zníženiu ceny pomohlo, nie len zníženie cien plynu na svetových trhoch, ale aj všetky racionalizačné opatrenia, ktoré spoločnosť počas minulých rokov a aj v tomto roku realizovala. Všetky investičné akcie vedú k zvýšeniu účinnosti pri výrobe a zníženiu strát pri distribúcii.
Aj v budúcich rokoch budú aktivity Spravbytkomfortu smerovať k ekologizácii, bezpečnosti, spoľahlivosti a konkurencieschopnosti.

Zloženie ceny tepla

Cenu podľa súčasnej legislatívy určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ako nezávislý regulačný orgán. Ten, kto teplo predáva v zmysle zákona o tepelnej energetike musí byť držiteľom povolenia a tento držiteľ teplo môže predávať, len v cene určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Stanovenie ceny tepla usmerňuje a reguluje Výmer ÚRSO, ktorý určuje rozsah finančných položiek, príp. obmedzenie ich výšky, ktoré je možné do ceny tepla pojať - zakalkulovať.

Cena tepla sa skladá z dvoch zložiek:   

Variabilná zložka
■ zahŕňa všetky nevyhnutné energetické vstupy (zemný plyn, biomasa, elektrická energia, technologická voda, technologické hmoty),
■ zohľadňuje odlišné potreby jednotlivých zákazníkov a umožňuje im ovplyvňovať výšku svojich nákladov za teplo,
■ touto zložkou sú oceňované údaje z meračov tepla.       

Fixná zložka
■ zákazník v tejto zložke platí za služby a budúce investície do kotolne (opravy a povinné prehliadky a skúšky, obsluha kotolní a prípadne výmeny kotlov, ohrievačov vody a iných zariadení po uplynutí životnosti...),
■ za pripravenosť dodávateľa kedykoľvek dodať teplo v potrebnom množstve a kvalite,
■ zahŕňa odpisy, náklady na údržbu a opravy a ostatné réžie.

Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za regulačný príkon dohodnutý na odbernom mieste. Regulačný príkon na odberné miesto sa vypočíta v zmysle platnej legislatívy. Spravidla sa fakturuje mesačne v 1/12 -tine z ročného dohodnutého objemu.

Ceny platné od 1.2.2020

■ pre odberné miesta v meste PREŠOV:   
                                 
variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH    0,0450 Eur/kWh      
fixná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH       170,0000 Eur/kW     

■ pre odberné miesta v obci PETROVANY : 

variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH     0,0545 Eur/kWh
fixná zložka maximálnej ceny tepla bez DPH         166,4904 Eur/kW    

Kontakt:

Konštantín Váhovský, vedúci oddelenia odbytu a fakturácie tepla
konstantin.vahovsky@spravbytkomfort.sk

+421 51 7567 737

Ing. Mariana Marcinková, odbyt

mariana.marcinkova@spravbytkomfort.sk

+421 51 7567 761

Prílohy

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.