logo

Zmena akcionára spoločnosti ESCO Slovensko, a.s.

K dátumu 1.1.2024 došlo k zmene jedného z akcionárov spoločnosti ESCO Slovensko.
Z prevodcu ČEZ ESCO, a.s. na nadobúdateľa ČEZ Invest Slovensko, a.s..

Zmena akcionára prebehla v rámci Skupiny ČEZ, táto zmena nemá žiaden vplyv na ďalšie fungovanie spoločnosti.
Uvedená zmena nastala na základe internej dohody v skupine a po riadnom informovaní druhého akcionára spoločnosti, v súlade so stratégiou Skupiny ČEZ na Slovensku.

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.