logo

Údaje v zmysle Vyhlášky 503/2022 pre odberateľov tepla

V zmysle Vyhlášky č. 503/2022 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla podľa § 11, bodu 2b Vám predkladáme nasledujúce údaje.

Údaje v zmysle Vyhlášky 503/2022 pre odberateľov tepla

Zoznam tepelné zdroje - príloha

V prílohe nájdete zoznam tepelných zdrojov spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov,v ktorých vyrába teplo a zabezpečuje dodávku tepla pre odberné miesta – bytové a nebytové objekty v meste Prešov.

  • identifikácia zdrojov tepla,
  • palivo,
  • zdroj / jeho číslo a názov/ je uvedený aj v mesačných faktúrach a vo vyučtovacej faktúre za dodávku tepla na vykurovanie a ohrev vody.

 

Prílohy

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.