logo

Začiatok vykurovacej sezóny 2023/2024

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že v nasledujúcich dňoch budeme dopĺňať a tlakovať systémy ústredného vykurovania.

 Prosíme Vás, všetkých odberateľov, aby ste na vykurovacích telesách (radiátoroch) otvorili (horné, príp. spodné) ventily naplno. Kontrole venujte pozornosť, hlavne tam, kde počas leta prebiehali rekonštrukčné práce v bytoch a nebytových priestoroch, či sú všetky odberné miesta, stúpacie rozvody, resp. vstupy do bytov otvorené a odvzdušnené vykurovacie telesá. Zabezpečením týchto úkonov aktívne prispejete k bezproblémovému rozbehu vykurovacej sezóny 2023/2024.

 Na základe predpovede počasia na nasledujúce dni, predpokladáme, že začneme v priebehu  41. týždňa s postupným temperovaním objektov.

V prípade problémov môžete kontaktovať:

  • centrálny dispečing 0907 055 360
  •  havarijnú službu (po pracovnej dobe) 7567 628 mobil 0908 021 322

V prípade, že dôjde k zmene termínu začiatku vykurovacej sezóny (zmena predpovede počasia), budeme Vás o tom informovať.
Ďakujeme Vám za spoluprácu.

 Ing. Natália Banduričová
generálna riaditeľka spoločnosti

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.