logo

Ukončenie dodávky tepla

Vážení zmluvní partneri, odberatelia tepla,
naša spoločnosť ukončila dodávku tepla na vykurovanie do Vašich objektov vo vykurovacej sezóne 2022/2023 v zmysle platnej legislatívy dňa 20.05.2023.

 Práve v období letných mesiacov Vám odporúčame, aby ste si v prípade potreby zrealizovali práce - výmeny vnútorných rozvodov, radiátorov alebo iné zásahy do vykurovacej sústavy v bytových domoch alebo nebytových objektoch. Pred samotnou realizáciou prác je potrebné tieto skutočnosti  nahlásiť na centrálny dispečing na tel. č. +421 907 055 360  a potvrdiť obratom e-mailom na adrese centralny.dispecing@spravbytkomfort.sk

Zároveň Vás budeme v priebehu letných mesiacov, tak ako aj v priebehu celého roka, informovať o plánovaných odstávkach teplej vody na web stránke www.spravbytkomfort.sk v sekcii Dodávka tepla - Plánované odstávky tepla a teplej vody.
Na našej stránke sú pravidelne aktualizované údaje, oznámenia o haváriách na rozvodoch tepla (ÚK alebo TÚV).

Naša spoločnosť, ako Váš dodávateľ tepla, Vám zároveň ponúka aj kvalifikované zrealizovanie energetických služieb na splnenie požiadaviek legislatívy alebo záujemcom
o šetrenie energií (energetický audit, meradlá energií či práce na vnútorných rozvodoch). 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.