logo

Raz vidieť je lepšie, ako 100x počuť

"Žiť energiou" v Prešove
Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – energetické exkurzie.

Raz vidieť je lepšie, ako 100x počuť

Energetici  Spravbytkomfort a.s. Prešov,  vo štvrtok 15.6.2023 privítali študentov tretieho ročníka Strednej priemyselnej školy stavebnej z odboru technické zariadenia budov a pozemné staviteľstvo v areáli centrálnej biomasovej kotolne na Jazdeckej ulici.  Pod záštitou Slovenskej inovačnej  a energetickej agentúry pripravili prezentáciu spojenú s prehliadkou na tému:  Výroba a dodávka tepla a teplej vody  v meste Prešov.

Za prísnych bezpečnostných opatrení účastníkov exkurzie sprevádzal po priestoroch kotolne Ing. Slavomír Kecer, vedúci centrálnych kotolní. Študenti mali možnosť vidieť biomasový kotol v plnej prevádzke, kogeneračnú jednotku na výrobu elektrickej energie,  činnosť čerpadiel s fekvenčným meničom, technológiu na úpravu vody, výmenníkovú stanicu s doskovými výmenníkmi, skladové hospodárstvo drevnej štiepky  a dispečerské stredisko na centrálne riadenie kotolní v celom meste. Všetkých prítomných zaujala aj  prezentácia 60 rokov výroby tepla v meste Prešov, v ktorej  Ján Budzák, vedúci oddelenia výroby tepla a elektrickej energie, v krátkosti zhrnul celú históriu budovania centrálnych zdrojov, ich postupný prechod z uhlia na plyn a postupné dobudovanie kotlov na biomasu  a inštaláciu kogeneračných jednotiek.

Veríme, že si študenti odniesli veľa zaujímavých poznatkov a možno sa niektorí z nich rozhodnú a stanú sa naši budúci kolegami.

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.