logo

Prehlásenie vedenia spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov

Vážení zákazníci,
v súvislosti s Uznesením Vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 a vyhlášky ÚVZ SR č.264 prijala spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov opatrenia týkajúce sa zamedzenia šírenia koronavírusu v budove spoločnosti Spravbytkomfortu.

Žiadame Vás preto, aby ste pred plánovanou návštevou Zákazníckeho centra využili elektronickú alebo telefonickú komunikáciu,
overili si potrebu osobnej návštevy, a uprednostnili internetbanking pri platbách.
Zákaznícke centrum pracuje v obmedzenej prevádzke (telefonicky alebo e-mailom)
pre zabezpečenie najnutnejších úkonov, aby bolo zabezpečené odstránenie havárií, ktoré by mohli ohroziť Vaše zdravie, resp. majetok.
Havarijné situácie nahlasujte na tel. číslach: 051/75 67 701, 051/75 67 601,
0907 055 360.
Prevody bytov medzi vlastníkmi komunikujte najprv telefonicky na tel. číslach:
051/75 67 724, 051/ 75 67 735, 051/75 67 723.

Ďakujeme Vám za pochopenie.
V Prešove, 25.11.2021

 Ing. Natália Banduričová
predsedníčka predstavenstva a riaditeľka a.s.

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.