logo

Vedenie spoločnosti

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
■ správa bytov, výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, facility manažment
■ využitie obnoviteľných zdrojov
■ 2010 - certifikát kvality ISO 9001:2008
■ 2013 - certifikát environmentu ISO 14001:2005

Vedenie spoločnosti

Ing. Anita Gašparíková
predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka
Ing. Lenka Kohániová
riaditeľka Finančného a podporného manažmentu
Ing. Alfréd Leitner
riaditeľ Facility manažmentu
Ing. Stanislav Tupta
riaditeľ Energetického manažmentu

Dozorná rada

JUDr. Naďa Hartmann, MA,LL.M
predsedníčka dozornej rady
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.,MPH
členka dozornej rady
Ing. Mariana Marcinková
členka dozornej rady

Predstavenstvo

Ing. Anita Gašparíková
predsedníčka predstavenstva
prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.
podpredseda predstavenstva
Ján Budzák
člen predstavenstva
Ing. Peter Čaputa
člen predstavenstva
Ing. Radovan Gajdošík
člen predstavenstva

Film o spoločnosti si môžete pozrieť nižšie.
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.