logo

Vedenie spoločnosti

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
■ správa bytov, výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, facility manažment
■ využitie obnoviteľných zdrojov
■ 2010 - certifikát kvality ISO 9001:2008
■ 2013 - certifikát environmentu ISO 14001:2005

Vedenie spoločnosti

Ing. Natália Banduričová
predsedníčka predstavenstva
Ing. Anita Gašparíková
generálna riaditeľka 
Ing. Lenka Kohániová
riaditeľka Finančného a podporného manažmentu
Ing. Alfréd Leitner
riaditeľ Facility manažmentu
Ing. Stanislav Tupta
riaditeľ Energetického manažmentu

Dozorná rada

JUDr. Naďa Hartmann, MA,LL.M
predseda dozornej rady
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.,MPH
členka dozornej rady
PhDr. Jozef Čupa
člen dozornej rady

Predstavenstvo

Ing. Natália Banduričová
predsedníčka predstavenstva
PhDr. Marcela Antolová
podpredsedníčka predstavenstva
Ing. Anita Gašparíková
členka predstavenstva
Ing. Peter Čaputa
člen predstavenstva


Film o spoločnosti si môžete pozrieť nižšie.
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.