logo

Energetický poradca

Úspora nákladov spojených s vykurovaním je pri súčasnom vývoji cien tepla najčastejšou snahou každého vlastníka bytu.
Možností, ako ušetriť, je niekoľko a všetky závisia od finančných možností vlastníka bytu.

Spravbytkomfort ako zákaznícky orientovaný správca odporúča svojim zákazníkom zváženie nasledujúcich technických opatrení:
■ hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
■ osadenie termostatických hlavíc
■ meranie tepla v byte
■ zateplenie bytového domu
■ objektovú ekvitermickú reguláciu v bytovom dome
Bližšie podrobnosti o jednotlivých opatreniach ako aj finančných nákladoch Vám radi poskytnú zamestnanci Spravbytkomfortu.

Obnova bytových domov

Na úsporu nákladov spojených s bývaním má vplyv aj stav bytového domu, v ktorom bývame. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií jednotlivých stavebných sústav sú primerané dobe výstavby a úrovni poznania. Okrem termoregulačných opatrení a opatrení samotných v bytoch, sa dajú tepelnotechnické vlastnosti domov vylepšiť aj ich obnovou.

Medzi základné kroky pri panelových domoch patria:
■ oprava medzipanelových spár
■ zateplenie strechy
■ zateplenie stropov suterénov
■ zateplenie vonkajšieho plášťa domu
■ komplexné zateplenie bytového domu

Zateplenie domu:
■ hlavnou podmienkou je súhlas 2/3 väčšiny vlastníkov bytov domu dosiahnutý hlasovaním na schôdzi vlastníkov bytov v dome
■ stav fondu opráv
■ platobná disciplína vlastníkov bytov


Financovanie:
■ Štátny fond rozvoja bývania 
Úvery komerčných bánk:
■ Stavebné sporiteľne


Bližšie informácie Vám rada poskytne:
Jana Havadejová
telefón:        +421 ( 0)51/ 7567 760
mobil:           +421 (0)915 912 730
email:            jana.havadejova@spravbytkomfort.sk

 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.