logo

Etický kódex

Etický kódex spoločnosti je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania, ktoré majú byť prijaté v spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov s cieľom podporovať vytváranie spravodlivého a transparentného prostredia v spoločnosti a zdôrazniť etické zásady správania každého jej zamestnanca.
Je podporným materiálom pre rozvoj a uplatňovanie etických zásad a rozvoj firemnej kultúry v každej spoločnosti, ktorá je členom skupiny ESCO Slovensko.

 

Spravbytkomfort, a.s. Prešov  si uvedomuje, že etické konanie má zásadný význam pre dlhodobé fungovanie spoločnosti a je prejavom zodpovednosti voči všetkým subjektom pracovných a obchodných vzťahov.

 V konaní každého zamestnanca, ale aj v konaní  spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov ako celku sa odzrkadľujú tieto základné hodnoty:

  • ctiť si ľudí
  • vážiť si zdroje
  • iniciatíva
  • integrita

Prílohy

PDF
3063 kB
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.