logo

Aktuality

Porucha Zápotockého

Vážení zákazníci, z dôvodu poruchy technológie teplej vody bude dnes, t. j. 7.12.2023 od 8,00 do cca 16,00 hod., prerušená dodávka teplej vody do BD na ul.: Zápotockého 4 – 18. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za porozumenie.

Údaje v zmysle Vyhlášky 503/2022 pre odberateľov tepla

V zmysle Vyhlášky č. 503/2022 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla podľa § 11, bodu 2b Vám predkladáme nasledujúce údaje.

Začiatok vykurovacej sezóny 2023/2024

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že v nasledujúcich dňoch budeme dopĺňať a tlakovať systémy ústredného vykurovania.

Exkurzie ŽIŤ ENERGIOU

Exkurzie ŽIŤ ENERGIOU Chceme sa Vám v mene agentúry Mertel, ako aj v mene klienta Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry veľmi pekne poďakovať za otvorenie Vašich energetických objektov pre tento projekt odborných exkurzii. Veľmi si vážime Vašu ochotu, ústretovosť a spoluprácu. Všetky exkurzie dopadli vynikajúco s maximálnou spokojnosťou študentov, pedagogických pracovníkov ako aj nás. Dovoľte nám vysloviť vďaku za Vašu prácu ako aj prácu Vašich kolegov. Tešíme sa na ďalšie spolupráce. Agentúra MERTEL

Ukončenie dodávky tepla

Vážení zmluvní partneri, odberatelia tepla, naša spoločnosť ukončila dodávku tepla na vykurovanie do Vašich objektov vo vykurovacej sezóne 2022/2023 v zmysle platnej legislatívy dňa 20.05.2023.

Raz vidieť je lepšie, ako 100x počuť

"Žiť energiou" v Prešove Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – energetické exkurzie.

Naše mesto 2023

V piatok sme sa zúčastnili 17. ročníka celoslovenskej dobrovoľníckej akcie Naše mesto 2023.

Plánovaná odstávka je ukončená o deň skôr

Vážení zákazníci, plánovanú odstávku na OST Šváby K1 sa nám podarilo ukončiť skôr. V bytových domoch v okruhu Šváby K1 je spustená dodávka teplej úžitkovej vody.

Stavebné práce SK1 a SK2 Sekčov

Vážení zákazníci, výkopové práce na sídlisku Sekčov v okolí kotolní K1 a K2 si vyžiadajú zabratie parkoviska. Práce prebiehajú do konca mesiaca august 2023. Za všetky nepríjemnosti počas realizácie investičnej akcie sa ospravedlňujeme a obyvateľov v tejto lokalite prosíme o pochopenie a trpezlivosť pri realizácii stavebných prác.

Magazín správy bytov 2023

Vážení zákazníci, prinášame Vám magazín správy bytov za rok 2023. Nájdete v ňom zaujímavé informácie, novinky z legislatívy, tipy na šetrenie.

Počet Kogeneračných jednotiek ( KGJ) v centrálnom zásobovaní teplom v Prešove pribúda

Prvá kogeneračná jednotka na sídlisku Šváby bola spustená do prevádzky v roku 2014. Táto KGJ s tepelným výkonom 650kWt a elektrickým výkonom 600kWe , využíva pre svoju činnosť zemný plyn. Pojem kogenerácia označuje modernú technológiu kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. Na rozdiel od klasických elektrární, v ktorých je teplo vzniknuté pri výrobe elektrickej energie vypúšťané do okolia, využíva kogeneračná jednotka toto teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody. KGJ umožňuje zvýšenie účinnosti využitia energie palív, pričom sa šetrí palivo i finančné prostriedky potrebné na jeho nákup.

Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš

Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš

Havária Pavla Horova

Vážení zákazníci, z dôvodu havárie na rozvode teplej vody, bude dnes, t. j. 6.12.2023 v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod., prerušená dodávka teplej vody do BD na ul. Pavla Horova 12 -17. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za porozumenie.

Porucha Vajanského

Vážení zákazníci, z dôvodu poruchy technológie bude dnes, t.j. 23.11.2023 od 8,00 do cca 16,00 hod., prerušená dodávka teplej vody do BD na ul. Vajanského 2 -6. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za porozumenie.

Havária Višňová, Šoltésovej, Bernolákova

Vážení zákazníci, z dôvodu havárie na rozvodoch teplej vody bude dnes, t.j. 22.11.2023 v čase od 8,00 do cca 14,00 hod., prerušená dodávka teplej vody na ul.: Višňová 6,7,8, 9,10,11,12, Šoltésovej 1 -6, 7,8, Bernolákova 1 – 10, 12 a Bernolákova 21 (ZŠ). Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za porozumenie.

Havária Lesnícka, Solivarská

Vážení zákazníci, z dôvodu havarijnej opravy technológie teplej vody bude dnes, t. j. 21.11.2023, v čase od 8,00 do 16,00 hod., prerušená dodávka teplej vody do BD na ul.: Lesnícka 16,18, 20,22, 24,26,28, 30,32,34, 41,43 a Solivarská 33,35, 37,39, 67,69,71. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za porozumenie.

Porucha Šafárikova, Hollého a Rumanová

Vážení zákazníci, z dôvodu poruchy na technologickom zariadení bude dnes, t. j. 8.11.2023 v čase od 8,00 do cca 16,00 hod., prerušená dodávka teplej vody do BD na ul.: Šafárikova 1-9, 11, 13-21, Hollého 6-12, Rumanová 11, 13. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za porozumenie.

Porucha Karpatská a Exnárová

Vážení zákazníci, z dôvodu poruchy expanzie bude dnes, t. j. 7.11.2023 v čase od 9,00 do cca 12,00 hod., prerušená dodávka tepla do BD a NP na ul.: Karpatská 1 – 15, 17,18, 19 a Exnárová 1 – 35. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za porozumenie.
Strana 1 / 9
| Aktuality
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.