logo

Dodávka tepla

Údaje v zmysle Vyhlášky 503/2022 pre odberateľov tepla

V zmysle Vyhlášky č. 503/2022 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla podľa § 11, bodu 2b Vám predkladáme nasledujúce údaje.

Kontakty

Energetický manažment

Plánované odstávky v dodávke tepla (ÚK) a teplej vody (TÚV)

Termíny plánovaných odstávok na rok 2024

Elektrická energia

Kogeneračná jednotka CK Šváby, Kogeneračná jednotka Jazdecká 19, Exnárova 40.

Faktor primárnej energie a podiel OZE

Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2) systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z. z. účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia (nových alebo významne rekonštruovaných) budov napojených na CZT, do energetických tried a pre získanie ich Energetických certifikátov.

Informácie o právach a povinnostiach odberateľov │ Legislatíva

Vážení zákazníci, v zmysle zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, §22 ods.4 písmeno c je naša spoločnosť ako regulovaný subjekt povinná zverejňovať na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich odberateľov.

Magazín TEPLO

Vážení zákazníci, v tejto sekcii nájdete všetky zaujímavé a potrebné informácie o výrobe a dodávke tepla, o šetrení energiami a novinkách v oblasti tepla v meste Prešov.

Fakturácia dodávky tepla, odpočty tepla a TÚV

Vážení zákazníci, ponúkame Vám fakturáciu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody aj elektronicky.
| Dodávka tepla
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.