logo

Politika spoločnosti

Etický kódex

Etický kódex spoločnosti je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania, ktoré majú byť prijaté v spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov s cieľom podporovať vytváranie spravodlivého a transparentného prostredia v spoločnosti a zdôrazniť etické zásady správania každého jej zamestnanca. Je podporným materiálom pre rozvoj a uplatňovanie etických zásad a rozvoj firemnej kultúry v každej spoločnosti, ktorá je členom skupiny ESCO Slovensko.

Environmentálna politika

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je spoločnosť orientovaná na - zabezpečovanie komplexnej správy bytov a objektov na zmluvnom základe – facility manažment - výrobu, rozvod a predaj tepelnej energie a TÚV - energetický manažment. Základným princípom našej práce je systémový prístup založený na vytvorení a trvalom zlepšovaní efektívneho systému integrovaného manažérstva, ktorý v súlade s požiadavkami na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zohľadňuje požiadavky na ochranu životného prostredia.

Politika kvality

Politika kvality spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vyjadruje záväzok vedenia spoločnosti ku kvalite vyrábaných produktov a poskytovaných služieb, k plneniu požiadaviek zákazníka, požiadaviek právnych a iných relevantných predpisov zainteresovaných strán a k plneniu cieľov, vyplývajúcich z orientácie spoločnosti na ■ výrobu tepelnej energie ■ facility manažment a poskytovanie služieb spojených so zabezpečením správy bytov a objektov
| O nás / Politika spoločnosti
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.