SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Kontakty

KONTAKTY :

Informátor: +421(0)51 7567 701

HAVARIJNÁ SLUŽBA +421(0)51 7567 601 alebo +421 (0) 908 021 322

telefón: +421(0)51/ 7567 + klapka
fax: +421(0)51/ 7567 703
email: info@spravbytkomfort.sk
web: www.spravbytkomfort.sk

Ing. Natália Banduričová
predsedníčka predstavenstva a riaditeľka a.s.
telefón: +421(0)51/ 7567 711
E-mail: natalia.banduricova@spravbytkomfort.sk

Ing. Lenka Kohániová 
riaditeľka Finančného a podporného manažmentu 
telefón: +421(0)51/ 7567 711
E-mail: lenka.kohaniova@spravbytkomfort.sk

Ing. Marián Mráz
riaditeľ Energetického manažmentu 
telefón: +421(0)51/ 7567 711
E-mail: marian.mraz@spravbytkomfort.sk

Ing. Alfréd Leitner
riaditeľ úseku Facility manažmentu 
telefón: +421(0)51/ 7567 741
E-mail: alfred.leitner@spravbytkomfort.sk

Pavel Cehelský
vedúci oddelenia správy bytov a objektov
telefón:  +421(0)51/7567 729
mobil:    +421(0)905 822 169
email:     pavel.cehelsky@spravbytkomfort.sk

Ľubuša Balážová
vedúca oddelenia energetiky
telefón:   +421(0)51/7567 730
mobil:     +421(0)905 903 224
email:     lubusa.balazova@spravbytkomfort.sk

Adriana Birošová
marketing
telefón: +421(0)51/7567 711
mobil:+421(0)915 546 624
E-mail: adriana.birosova@spravbytkomfort.sk

Konštantín Váhovský
vedúci odbytu
telefón: +421(0)51/7567 737
mobil: +421(0)905 940 817
E-mail: konstantin.vahovsky@spravbytkomfort.sk

Ing. Mariana Marcinková
odbyt
telefón: +421(0)51/7567 761
mobil: +421(0)918 494 077
E-mail: mariana.marcinkova@spravbytkomfort.sk

ČEZ SERVIS s.r.o.
Ing. Marián Pempek
vedúci úseku údržby
telefón:    +421(0)51/7567 606
mobil:      +421(0)905 704 730
email:      marian.pempek@spravbytkomfort.sk

Peter Drobňák
pracovník zásobovania a mechanizácie
telefón:    +421(0)51/7567 605
mobil:      +421(0)918 480 032
email:     peter.drobnak@spravbytkomfort.sk

Milan Lerek
majster
telefón:   +421(0)51/7567 604
email:    milan.lerek@spravbytkomfort.sk

Miroslav Marcinko
majster
telefón:   +421(0)51/7567 609
email:    miroslav.marcinko@spravbytkomfort.sk

Havarijná služba +421 (0)51 7567 601 alebo +421 (0) 908 021 322
Počas pracovnej doby hláste poruchy a havárie na dispečing +421 (0)51 7567 628 alebo +421 (0)918 043 982

8:00 – 16:30 pondelok až štvrtok
8:00 – 12:00 piatok
plyn – elektro - výťahy
po pracovnej dobe do 21:00
7:00 – 21:00 sobota - nedeľa - sviatok
voda - kúrenie
po pracovnej dobe do 6:00
7:00 – 6: 00 sobota - nedeľa - sviatok
kanalizácia
po pracovnej dobe do 21:00
7:00 – 21:00 sobota - nedeľa - sviatok

 
 

Kontakty

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS