SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov upustil od poplatku za upomienky

Mimoriadna situácia súvisiaca s novým vírusom COVID – 19 spôsobila, že u niektorých vlastníkov bytov nastal problém s plnením povinností pri pravidelných mesačných platbách za služby spojené s užívaním bytu a príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv. Ako správca bytových domov sme povinní sledovať úhrady a upozorňovať vlastníkov na plnenie si povinností. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov si tieto povinnosti plní a formou upomienky zabezpečuje, aby vlastník bytu vedel o svojich záväzkoch a svojím konaním nespôsobil insolventnosť domu. Za takúto upomienku je účtovaný poplatok. Vedenie spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov sa rozhodlo, že v tomto období, od 1.mája 2020 do konca augusta 2020 nebude vlastníkom bytov účtovať za upomienku poplatok. Ing. Natália Banduričová predsedníčka predstavenstva

 
 

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS