SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Výroba a distribúcia

Spravbytkomfort a.s. Prešov výrobu tepelnej energie zabezpečuje pre svojich zákazníkov troma spôsobmi :

  • v dvoch centrálnych kotolniach (CK Sekčov a CK Jazdecká)
  • v  blokových kotolniach
  • v  domových kotolniach

Tepelné rozvodné siete dosahujú dĺžku cca 40 km.

 

Kvalitnú a spoľahlivú dodávku tepla monitoruje centrálny dispečing.

Kogeneračná jednotka na sídlisku Šváby. Na sídlisku Šváby mohli obyvatelia postrehnúť stavebný ruch. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. na tomto sídlisku realizoval výstavbu kogeneračnej jednotky. V meste Prešov sme vybudovali už dve kotolne na biomasu. Aj ďalej je potrebné vyrábať teplo efektívne a ekonomicky, s pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Preto prichádzame s ďalšou investíciou a snažíme sa vyrábať teplo zodpovedne k našim zákazníkom i k životnému prostrediu. 

 

 

Kogenerácia je technologický proces výsokoúčinnej výroby elektrickej energie a tepla v jednom zariadení, kde palivom bude zemný plyn. Ide o výmenu zdroja tepla. Využiteľnosť je podstatne vyššia ako keby sa vyrábalo len samotné teplo. Zo sídliska Šváby sa vytratili škaredé komíny, ktoré nahradili nové. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu kotlov, čerpadiel a regulačných prvkov, výstavbu trafostanice s elektrickou prípojkou, postavenie akumulačných nádrží s celkovým objemom 120 m3 a vybudovali sme prístupovú cestu.

Celkový výkon zdroja 8,25 MW

Výkon kotlov 7 MW

Predpokladaný predaj tepelnej energie 14 000 MWh

Predpokladaný predaj elektrickej energie 4 000 MWh

Pre našich zákazníkov chceme dosiahnuť moderné tepelné hospodárstvo, čisté životné prostredie a zároveň stabilizovanú cenu tepla. Bezpečná výroba tepla a stále menej komínov, aby sme v Prešove mali čisté ovzdušie na sídliskách. Vzhľadom na to, že sa stavba nachádza v blízkosti bytových domov, zvolili sme technológii, ktorá nepoužíva na výrobu tepla drevnú štiepku Výrobu tepla z biomasy sme sústredili na okraji sídliska Sekčov. 

 

 
 

Prílohy

Schéma dodávky tepla
[  PDF - 99 kB]
Brožúra - Dodávka tepla
[  PDF - 370.7 kB]

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS