SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Výroba elektriny

Kogeneračná jednotka CK Šváby Kogeneračná jednotka CK Jazdecká

Kogenerácia je technologický proces vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v jednom zariadení, kde palivom je zemný plyn.
Využiteľnosť je podstatne vyššia ako keby sa vyrábalo len samotné teplo. Zo Švábov sa vytratili škaredé komíny, ktoré nahradili nové a krajšie. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu kotlov, ostatnej technológie, teda čerpadiel, regulačných prvkov, komínov, výstavbu trafostanice s elektrickou prípojkou, postavenie akumulačných nádrží s celkovým objemom 120 m3 a vybudovanie prístupovej cesty.
Technické informácie - celkový výkon zdroja 8,25 MW, výkon kotlov 7 MW

Pre našich zákazníkov chceme dosiahnuť moderné tepelné hospodárstvo, čisté životné prostredie a zároveň stabilizovanú a prijateľnú cenu tepla. Pre zákazníkov bezpečnú výrobu tepla a stále menej komínov, aby sme v Prešove mali čisté ovzdušie na sídliskách. Vzhľadom na to, že stavba sa nachádza v blízkosti obytných domov, volíme technológiu, ktorá nepoužíva na výrobu tepla drevnú štiepku. Výrobu tepla z biomasy sme sústredili na okraji sídliska.

Malá kogenerácia na Jazdeckej ulici │ Investícia prinesie úsporu nákladov
Vlastná výroba elektrickej energie pre centrálnu kotolňu Jazdecká zabezpečí úsporu nákladov. Malá kogeneračná jednotka, ktorá vyrába elektrickú energiu zo zemného plynu zabezpečí 44 % potrebného množstva elektrickej energie na vlastnú prevádzku centrálnej kotolne a jej biomasového kotla počas celého roka.
„Šesť valcový motor s celkovým výkonom 237 kW má nová kogeneračná jednotka, ktorú technici spustili 3.10.2016 do prevádzky v centrálnej kotolni Jazdecká. Je 5-krát menšia v porovnaní s kogeneračnou jednotkou vybudovanou v roku 2014 v centrálnej kotolni Šváby.“ zdôraznila Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.
„Neustále hľadáme nové technológie, ktoré prinášajú úsporu nákladov pri výrobe tepla.

 
 
  • KVET

Prílohy

Rozhodnutie elektrina 2014
[  PDF - 1076.1 kB]
Rozhodnutie elektrina 2015
[  PDF - 832.7 kB]
Rozhodnutie elektrina 2016
[  PDF - 1107.4 kB]
Rozhodnutie elektrina 2017
[  PDF - 1669.8 kB]
Zákon 656 o energetike
[  PDF - 284 kB]
Rozhodnutie elektrina 2018
[  PDF - 815.6 kB]
Rozhodnutie elektrina 2018
[  PDF - 797.5 kB]
Rozhodnutie_elektrina_2019
[  PDF - 865.4 kB]
Rozhodnutie_elektrina_2019
[  PDF - 850 kB]
Rozhodnutie_elektrina_2019
[  PDF - 842.6 kB]
Potvrdenie o pôvode elektriny_2018
[  PDF - 145.3 kB]
Potvrdenie o pôvode elektriny_Jazdecká_2018
[  PDF - 144.4 kB]
Potvrdenie o pôvode elektriny_Šváby_2018
[  PDF - 144.3 kB]

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS