SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Ciele kvality a environmentu 2020

1. Zabezpečenie diaľkových odpočtov pomerových rozdeľovačov tepla (PRVN) v 55 % spravovaných domov.
Zodpovedný: riaditeľ Facility manažmentu
Termín: 31.12.2020

2. Zabezpečenie diaľkových odpočtov vodomerov v 15 % spravovaných domov.
Zodpovedný: riaditeľ Facility manažmentu
Termín: 31.12.2020

3. Rekonštrukcia primárnych potrubí CK Sekčov - II.etapa realizácie.
Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2020

4. Rekonštrukcia blokovej kotolne na ulici Zápotockého.
Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2020

5. Výmena kotla na CZT Sekčov.
Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2020

V Prešove, 04.01.2020

Ing. NATÁLIA BANDURIČOVÁ
riaditeľka spoločnosti

 
 

Prílohy

Ciele kvality a environmentu 2020
[  PDF - 135.3 kB]

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS