SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Obnova bytových domov

Obnova bytových domov

Na úsporu nákladov spojených s bývaním má vplyv aj stav bytového domu, v ktorom bývame. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií jednotlivých stavebných sústav sú poplatné dobe a úrovni poznania. Okrem termoregulačných opatrení a opatrení samotných v bytoch, sa dajú tepelnotechnické vlastnosti domov vylepšiť aj ich obnovou.

Medzi základné kroky pri panelových domoch patria:

 • oprava medzipanelových spár
 • zateplenie strechy
 • zateplenie stropov suterénov
 • zateplenie vonkajšieho plášťa domu
 • komplexné zateplenie bytového domu

Zateplenie domu:

 • hlavnou podmienkou je súhlas 2/3 väčšiny vlastníkov bytov domu dosiahnutý hlasovaním na schôdzi vlastníkov bytov v dome
 • stav fondu opráv
 • platobná disciplína vlastníkov bytov

Financovanie:

 • Štátny fond rozvoja bývania 
 • Úvery komerčných bánk
 • Stavebné sporiteľne
 

Bližšie informácie Vám poskytnú:
Ing. Róbert Hrinko
telefón:          7567 740
email:            robert.hrinko@spravbytkomfort.sk

Jana Havadejová
telefón:          7567 760
email:            jana.havadejova@spravbytkomfort.sk

 
 

Prílohy

Najčastejšie otázky k zatepľovaniu
[  PDF - 80.1 kB]
Zatepľovanie - brožúra
[  PDF - 1840.9 kB]

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS