logo

Aktuality

60 rokov tradície s ekologickým srdcom a modernou víziou

Zvyšovanie environmentálnej kvality života Prešovčanov je prirodzeným cieľom spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. Tento cieľ zdieľajú aj jej partneri, ktorí tvoria silné zázemie v rámci odbornej aj regionálnej podpory. Ide o samotné Mesto Prešov a spoločnosť ESCO Slovensko a.s. , ktorá sa špecializuje na efektívne a úsporné zaobchádzanie s energiami. „Naša spoločnosť sa snaží o neustále zvyšovanie kvality služieb pre našich zákazníkov. Stabilná a cenovo dostupná dodávka tepla je našou samozrejmou prioritou, no nezabúdame ani na environmentálne aspekty nášho podnikania. Veríme, že z dlhodobého hľadiska iba ekonomické a ekologické riešenia zaistia našim zákazníkom vysoký štandard poskytovaných služieb, na aký sú u nás zvyknutí,“ upresnila riaditeľka SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Natália Banduričová.

#SPRAVBYTKOMFORT Jerusalema

Zapojili sme sa do výzvy JERUSALEMA, ktorou chceme vyjadriť podporu ľuďom v prvej línii a ukázať v tejto smutnej covidovej dobe spolupatričnosť a vzájomnú podporu.

Poďakovanie │ kompletná obnova bytového domu Tarasa Ševčenka 13,15,17

Dobrý deň prajem, chcem sa poďakovať zhotoviteľovi firme GROSTAV s.r.o. za kompletnú obnovu bytového domu Tarasa Ševčenka 13,15,17 v Prešove. Obnova prebiehala bez komplikácií, dodržali sa všetky termíny, cena diela, výborná a rýchla komunikácia so zhotoviteľom, kvalitne urobená práca na bytovom dome, a keď sa ukázali menšie nedostatky boli okamžite odstránené a priamo skontrolované a odkomunikované so zhotoviteľom. Rovnako sa chcem poďakovať aj p. Havadejovej za výbornú, rýchlu komunikáciu, informovanosť a spoluprácu na každom kroku počas priebehu obnovy na bytovom dome. Ešte raz za všetko srdečne Ďakujeme. S pozdravom Romančáková Eva (zástupca vlastníkov BD T. Ševčenka 13,15,17)

Prerušená dodávka TÚV ul.Zimná, ul.Alexandra Matušku

Vážení zákazníci, z dôvodu poruchy na rozvode bude dnes, t.j. 4.5.2021 v čase od 8,00 do 18,00 hod., prerušená dodávka teplej vody do objektov na ul. Zimná 2-12, ZŠ Zimná a Alexandra Matušku 2 -18. Ďakujeme za Vaše porozumenie.

Odstávka teplej vody Hviezdoslavova a Kúpeľná

Vážení zákazníci, z dôvodu poruchy, bude dňa 29.4.2021 v čase od 8,00 do 16,00 hod., prerušená dodávka teplej vody do bytového domu na ul. Hviezdoslavova 2,4,6 a Kúpeľna č. 1. Ďakujeme za porozumenie.

Havária Vodární v okruhu kotolne K 2 Sekčov

Vážení zákazníci, z dôvodu havárie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a poklesu tlaku studenej vody, bola prerušená dodávka teplej vody do objektov v okruhu kotolne Sekčov K2. Predpoklad obnovenia dodávky teplej vody je v popoludňajších hodinách. Jedná sa o bytové domy na ul.:A. Matušku 1-5, 2-12, 7-13, 14 -18, P. Horova 12 – 17, Zimná 2-12 a ZŠ Zimná. Ďakujeme za porozumenie.

Otváracie hodiny počas Veľkonočných sviatkov

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že dňa 31.marca 2021 od 14:30 bude prebiehať dezinfekcia kancelárskych priestorov budovy spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. Zákaznícke centrum bude od 14:30 zatvorené. Otváracie hodiny počas Veľkonočných sviatkov Zákaznícke centrum bude 1. apríla 2021 a 6. apríla 2021 zatvorené. Dňa 7. apríla 2021 bude otvorené od 11:00 – 16:30. Úhrady platieb môžete zasielať aj elektronicky a poštou. Havarijná služba je k dispozícii na tel. čísle 7567 701. Za pochopenie ďakujeme. V Prešove, 19.3.2021 Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

Havária ul. Komenského

Vážení zákazníci, z dôvodu havárie na rozvodoch ústredného kúrenia, bola dnes t.j. 5.3.2021 o 8,00 hod. prerušená dodávka ÚK na ul. Komenského (8,14,16,18,20). Na odstránení havárie sa intenzívne pracuje. Predpoklad odstránenia havárie je vo večerných hodinách. Ďakujeme za Vaše pochopenie.

ČEZ ESCO a SPP zakladajú spoločný podnik na energetickú modernizáciu Slovenska

ČEZ ESCO, člen Skupiny ČEZ, a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) sa intenzívne zamerajú na rozvoj moderných energetických riešení na Slovensku. Uvedené spoločnosti podpísali zmluvu o vzniku spoločného podniku s názvom „ESCO Slovensko“, ktorý bude mať za úlohu prispievať k modernizácii energetiky a zvyšovaniu energetickej efektívnosti na Slovensku a pomáhať pri plnení záväzkov súvisiacich so zmenou klímy, ochranou životného prostredia a cieľmi stanovenými Európskym zeleným dohovorom. Vznik spoločnosti ESCO Slovensko ešte podlieha rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Odstávka teplej vody Antona Prídavku, Šmeralová, Bajkalská

Vážení zákazníci, z dôvodu poruchy na technologickom zariadení bude dnes, t.j. 28.1.2021 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod., prerušená dodávka teplej vody na ul. Antona Prídavku 22, 24, 26, 28, 30, Šmeralová 1-11, Tomášikova 16-28, 30-42, 44-56, Bajkalská 2-6, 8 -12. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a ďakujeme za pochopenie.

ČEZ ESCO a SPP zakladajú spoločný podnik na energetickú modernizáciu Slovenska

11. 12. 2020 Za zelenú energetiku. ČEZ ESCO a SPP zakladajú spoločný podnik na energetickú modernizáciu Slovenska ČEZ ESCO, člen Skupiny ČEZ, a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) sa intenzívne zamerajú na rozvoj moderných energetických riešení na Slovensku. Uvedené spoločnosti podpísali zmluvu o vzniku spoločného podniku s názvom „ESCO Slovensko“, ktorý bude mať za úlohu prispievať k modernizácii energetiky a zvyšovaniu energetickej efektívnosti na Slovensku a pomáhať pri plnení záväzkov súvisiacich so zmenou klímy, ochranou životného prostredia a cieľmi stanovenými Európskym zeleným dohovorom. Vznik spoločnosti ESCO Slovensko ešte podlieha rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Vianočné prianie

Vážení zákazníci, želáme Vám krásne Vianoce a veľa zdravia v roku 2021.

Mikulášske balíčky pomoci

V tento zimný čas výrobca tepla v meste Prešov myslí na ľudí, ktorí prišli o hrejivé teplo domova. Zamestnanci spoločností SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov a ČEZ SERVIS s.r.o. pribalili do mikulášskych balíčkov okrem sladkostí, aj teplé ponožky a ochranné rúško.

Úprava otváracích hodín pokladne v Zákazníckom centre

Vážení zákazníci, v súvislosti s otváracími hodinami banky upravujeme pokladničné hodiny v zákazníckom centre.

Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov _ Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

"Európsky fond regionálneho rozvoja" Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (KŽP-P-SC451-2017-20/I329), ktorého predmetom je rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká, CK Sekčov Prešov s cieľom rozvoja účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Vykurovacia sezóna začína 28.9.2020

Pred nami je nová vykurovacia sezóna. Obraciame sa na Vás vo veci koordinácie postupu pri príprave okruhov ústredného vykurovania (ÚK) na novú vykurovaciu sezónu 2020/2021. Vzhľadom na vývoj počasia, Vám oznamujeme, že dnes 28.9.2020 budeme spúšťať systémy ústredného vykurovania, preto odporúčame všetkým odberateľom, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.
Strana 4 / 4
| Aktuality
Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.