SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

ZMENA Prerušenie dodávky teplej vody │ 3.9.-11.9.2019

Vážení zákazníci, ospravedlňujeme sa Vám za predĺženie odstávky teplej vody, ktorá vznikla z nepredvídaných technických problémov. Odstávka teplej vody bude do 11.9.2019 - streda. Jedná sa o všetky odberné miesta z Centrálnej kotolne Jazdecká, čiže skoro celé sídlisko I, II, III. Týka sa to ulíc: Obrancov mieru, Čsl. armády, Levočská, Októbrová, Marka Čulena, Nábrežná, Engelsova, Fraňa Kráľa, Rombauerova, Fučíkova, Mukačevská, Volgogradská, Prostejovská 1 -34, 36, 38, Antona Prídavku, Matice Slovenskej, Vl. Clementisa, Mirka Nešpora, Šmeralová 1-11, Bajkalská 2-12, Tomášikova 16 – 56. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a ďakujeme za porozumenie.

číslo zdroja názov kotolne názov odberateľa /firmy adresa OM
1000 Centrálna kotolňa sídl. III
1010 V1 Spoločenstvo vl. bytov Obr. Mieru 33,35
1020 V2 Spravbytkomfort, a.s. Obr. Mieru 29,31
1030 V3 Spoločenstvo Na rázcestí Obr. Mieru 66,68
1040 V4 Bytové družstvo Prešov Obr. Mieru 70,72
1050 A1 Bytové družstvo Prešov Čsl. armády 1-7
1060 A2 Bytové družstvo Prešov Čsl. armády 9-15
1070 CDE1 Spravbytkomfort, a.s. Čsl. armády 21-27
Bytové družstvo Prešov Čsl. armády 17,19
1080 CDE2 Spravbytkomfort, a.s. Levočská 47,55,57
Bytové družstvo Prešov Levočská 49,51,53
1090 Centrál Prešov Reál, s.r.o. Čsl. Armády 29
1100 A3 Spoločenstvo vl. bytov Levočská 59,61,63,65
1110 V5 Spravbytkomfort, a.s. Levočská 67,69
1120 B1 Bytové družstvo Prešov Októbrová 65-73
1130 B2 Bytové družstvo Prešov Októbrová 75-83
1140 MŠ 12 Materská škola Čsl. armády 20
1150 B3 Bytové družstvo Prešov Levočská 71-79
1160 V6 Spravbytkomfort, a.s. Levočská 81,83
1170 B4 Bytové družstvo Prešov Levočská 85-93
1180 V7 Spravbytkomfort, a.s. Levočská 95,97
1190 B5 Spravbytkomfort, a.s. Levočská 99 -107
1200 A4 Spravbytkomfort, a.s. M. Čulena 34,36,38,40
1210 B6 Spravbytkomfort, a.s. M. Čulena 42-50
1220 A5 M. B. P. Prešov, s.r.o. Októbrová 50,52,54,56
1230 A6 Bytové družstvo Prešov M. Čulena 26-32
1240 A7 Bytové družstvo Prešov M. Čulena 18-24
1250 V8 Spravbytkomfort, a.s. Októbrová 42-48
1260 A8 Spravbytkomfort, a.s. Októbrová 34-40
1270 V9 Spravbytkomfort, a.s. Marka Čulena 10-16
1280 A9 Spoločenstvo vl. bytov M. Čulena 2,4,6,8
1290 LUNA Bytové družstvo Prešov M. Čulena 41,43,45,
Bytové družstvo Prešov M. Čulena 29,31,33
Bytové družstvo Prešov M. Čulena 35,37,39,
Bytové družstvo Prešov M. Čulena 47,49,51
1300 R Spravbytkomfort, a.s. Obrancov mieru 13-27
Spravbytkomfort, a.s. Obrancov mieru 1-11
Spravbytkomfort, a.s. Nábrežná 2
Spravbytkomfort, a.s. Nábrežná 4,6,8
Bytové družstvo Prešov Nábrežná 10
1301 Nábrežná 4 Spravbytkomfort, a.s. Nábrežná 4,6,8
1302 Nábrežná 2 Spravbytkomfort, a.s. Nábrežná 2
1303 Nábrežná 10 Bytové družstvo Prešov Nábrežná 10
1304 K Spravbytkomfort, a.s. Obr. Mieru 1,3,5,7,9,11
1310 Stavoindustria Spravbytkomfort, a.s. Engelsová 11-21, Čsl. arm 10, Fr. Kráľa 9
Spravbytkomfort, a.s. Čsl. armády 4,6,8
1320 P500/4 Prešov Reál, s.r.o. Mukačevská 18 NP
Spravbytkomfort, a.s. Mukačevská 47, 49,51
Spravbytkomfort, a.s. Mukačevská 41, 43, 45
Spravbytkomfort, a.s. Mukačevská 21,23,25
Bytové družstvo Prešov Mukačevská 53,55,57
číslo zdroja názov kotolne názov odberateľa /firmy adresa OM
1320 P500/4 Bytové družstvo Prešov Mukačevská31,33,35,37,39
Bytové družstvo Prešov Mukačevská 2
Bytové družstvo Prešov Mukačevská 4
Bytové družstvo Prešov Mukačevská 14
Spravbytkomfort, a.s. Mukačevská 12
Spravbytkomfort, a.s. Mukačevská 8
M. B. P. Prešov, s.r.o. Mukačevská 16
M. B. P. Prešov, s.r.o. Mukačevská 6
M. B. P. Prešov, s.r.o. Mukačevská 10
1330 Domov soc. Sl. Centrum soc. Služieb Volgogradská 5
1340 Engelsová 2 Rudolf Tomáš Októbrová 41
Spravbytkomfort, a.s. Engelsová 2,4,6,8,10
Spravbytkomfort, a.s. Októbrová 49,51,53,55
Spravbytkomfort, a.s. Októbrová 41,43,45,47, Romb 1
Spravbytkomfort, a.s. Rombauerova 3,5,7
1350 Engelsová D Spravbytkomfort, a.s. Engelsová 1-9, F. Kráľa 10
Spravbytkomfort, a.s. Fučíková 3,5,7
1360 Obr. Mieru A Spravbytkomfort, a.s. Obr. Mieru 44-52, Fr. Kráľa 2
1390 Prostejovská Bytové družstvo Prešov Prostejovská 3
Bytové družstvo Prešov Prostejovská 26-34
Bytové družstvo Prešov Prostejovská 9-21
Bytové družstvo Prešov Prostejovská 16-24
Spravbytkomfort, a.s. Prostejovská 5
Spravbytkomfort, a.s. Prostejovská 23-31
Spravbytkomfort, a.s. Prostejovská 4-12
Spravbytkomfort, a.s. Antona Prídavku 3,5,7
M. B. P. Prešov, s.r.o. Prostejovská 7
M. B. P. Prešov, s.r.o. Antona Prídavka 14,16,18,20
M. B. P. Prešov, s.r.o. Antona Prídavka 2-12
EURO-DOM Spoloč. vl. b. Prostejovská 1
predajňa kvetín Centrum sídl. III Centrum
MŠ A. Prídavku 1 A. Prídavku 1
Prešov Reál, s.r.o. ZDr. Stredisko Centrum
lekáreň Centrum Prostejovská
Tamara Kýrová Prostejovská 33
potravina CBA Centrum Prostejovská 33
ZŠ Prostejovská Prostejovská 38
ZUŠ Jána Pöschla Prostejovská 36
ZUŠ Jána Pöschla Prostejovská 36
GMT development A. Prídavku polyf. Objekt
1400 KAUFLAND KAUFLAND Levočská
1410 ZUŠ Októbrová. ZUŠ Októbrova Októbrová 32
1420 Čsl. arm. , , O" Spravbytkomfort, a.s. Čsl. armády 12,14,16, Eng. 12,14
Spravbytkomfort, a.s. Čsl. armády 18, Októbrová. 57-63
1430 P 500/1 FIVOJA s.r.o. M. Slovenskej 7
Spravbytkomfort, a.s. M. Slovenskej 5
Spravbytkomfort, a.s. M. Slovenskej 3
Spravbytkomfort, a.s. M. Slovenskej 2
Spravbytkomfort, a.s. M. Slovenskej 1
Spravbytkomfort, a.s. M. Slovenskej 8,10,12
Spravbytkomfort, a.s. M. Slovenskej 14-18
Spravbytkomfort, a.s. Vl. Clementisa 7-9
Bytové družstvo Prešov Matice Slovenskej 6
Zdroj kotolňa názov firmy adresa OM
1430 P 500/1 Bytové družstvo Prešov Matice Slovenskej 20-24
Bytové družstvo Prešov Vl. Clementisa 1-6
M. B. P. Prešov, s.r.o. M. Slovenskej 4
Spojená škola Matice Slovenskej 11
1440 ZŠ MS ZŠ Matice Slovenskej Matice Slovenskej 13
1450 Mladosť ZŠ M. Nešpora ZŠ M. Nešpora 2
ZŠ M. Nešpora ZŠ M. Nešpora 2
ZŠ M. Nešpora bazén bazén Šťuka Mirka Nešpora 2
Spravbytkomfort, a.s. Mirka Nešpora 1,3,5
Spravbytkomfort, a.s. Mirka Nešpora 7,9
Spravbytkomfort, a.s. Mirka Nešpora 24-34
Bytové družstvo Prešov Mirka Nešpora 4-20
Bytové družstvo Prešov Mirka Nešpora 11-15
Bytové družstvo Prešov Mirka Nešpora 23-27
Bytové družstvo Prešov Mirka Nešpora 17-21
Bytové družstvo Prešov Mirka Nešpora 35-39
Bytové družstvo Prešov Mirka Nešpora 47-51
Bytové družstvo Prešov Mirka Nešpora 36,38
M. B. P. Prešov, s.r.o. Mirka Nešpora 53-59
Ministerstvo vnútra M. Nešpora 44 NP
Materská škola Mirka Nešpora 22
1460 P500/2 Spravbytkomfort, a.s. Volgogradská 10-18
Spravbytkomfort, a.s. Volgogradská 28-38
Spravbytkomfort, a.s. Vl. Clementisa 16, 15
Bytové družstvo Prešov Volgogradská 20-26
Bytové družstvo Prešov Vlada Clementisa 10-14
Bytové družstvo Prešov Volgogradská 2
Bytové družstvo Prešov Volgogradská 4
Bytové družstvo Prešov Volgogradská 40-46
nové Lúč Gastro Volgogradská 6a
MŠ Volgogradská MÚ Volgogradská 48
1470 Slov. telekom. Slovak Telekom, a.s. M. Čulena 55 NP
1480 P500/3 Spravbytkomfort, a.s. Volgogradská 90
Spravbytkomfort, a.s. Volgogradská 88 NP podnik
Spravbytkomfort, a.s. Volgogradská 54-64
Spravbytkomfort, a.s. Mukačevská 5
Spravbytkomfort, a.s. Mukačevská 9-19, 21
Bytové družstvo Prešov Volgogradská 94
Bytové družstvo Prešov Volgogradská 92
Bytové družstvo Prešov Volgogradská 66-86
M. B. P. Prešov, s.r.o. Mukačevská 17
MŠ Mukačevská 27 MÚ Mukačevská 27
1490 Fučíková 4 Spravbytkomfort, a.s. Fučíková 4,6
Spravbytkomfort, a.s. Fučíková 12,14
M. B. P. Prešov, s.r.o. Fučíková 8,10
1500 KRPZ Krajské riaditeľstvo PZ SR Fučíková 2
1510 ČSAD Spravbytkomfort, a.s. Fraňa Kráľa 3,5,7
Spravbytkomfort, a.s. F. Kráľa 1, Obr. Mieru 54-64
Materská škola Fraňa Kráľa 11
1520 DRUŽBA Prešov Reál, s.r.o. Nák. Stred. Nám. Kráľovnej pokoja
Park kultúry a oddychu agit. Stredisko Družba
1530 ZŠ Mukačevská Základná škola Mukačevská 1
1540 Obchodná akadémia Obchodná akadémia Volgogradská 3
1570 Obr. Mieru F/1 Spravbytkomfort, a.s. Obrancov mieru 40,42
Spravbytkomfort, a.s. Obrancov mieru 36,38
Zdroj kotolňa názov firmy adresa OM
1570 Obr. Mieru F/1 Spravbytkomfort, a.s. Obrancov mieru 32,34
1580 ZŠ Čsl. arm. Základná škola Československej armády 22
1590 ZŠ Odborárska ZŠ Čsl. armády ZŠ Odborárska 30
ABC Centrum voľného času Októbrová 30
1600 K2 sidl. III Spravbytkomfort, a.s. Antona Prídavku 22
Spravbytkomfort, a.s. Antona Prídavku 28
Spravbytkomfort, a.s. Antona Prídavku 26
Spravbytkomfort, a.s. Antona Prídavku 24
Spravbytkomfort, a.s. Šmeralová 1-11
Spravbytkomfort, a.s. Tomášiková 44-56
Bytové družstvo Prešov Tomášiková 16-28
Bytové družstvo Prešov Tomášiková 30-42
Bytové družstvo Prešov Bajkalská 8-12
Bytové družstvo Prešov Bajkalská 2-6
Spoločenstvo vl. bytov V9 A. Prídavku 30

 
 

Prílohy

Odstávka_zoznam bytových domov
[  PDF - 53.3 kB]

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS