SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Európske investície vymenia 5 km teplovodných potrubí v Prešove

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt „Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov“ je podpísaná. Veľká investícia spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov do výmeny potrubia sa môže začať.

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov získal investíciu vo veľkej miere financovanú z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia zastúpený Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Finančná účasť spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je vo výške 0,5 mil. Eur.
Teplovodné potrubia v Meste Prešov sa začali budovať v roku 1964 na Sídlisku I a II medzi ulicami Fučíkova až k ulici Československej armády. V 70 rokoch sa budovali rozvody tepla a teplej vody od ulíc Československej armády po ulicu Levočskú. Na tú dobu to boli moderné teplovodné potrubia izolované sklenenou vatou a sadrovým poterom.
Moderné technológie, ktoré sa používajú v súčasnosti v teplárenstve eliminujú straty na rozvodoch a prinášajú úspory pri distribúcii tepla. Potrubia sú pred izolované a vydržia polstoročie. Spolu ide o výmenu potrubí s priemerom 50 až 300 mm v celkovej dĺžke 5 km trás teplovodov.
Ukončením vykurovacej sezóny v máji 2018 sa začne s výmenou primárnych teplovodných potrubí na Sídlisku II, Sídlisku III. V roku 2019 bude pokračovať realizácia výmeny rozvodov na Sídlisku Sekčov.
Práce začnú od ulíc Jazdecká – cez rieku Torysa v blízkosti mostu, k škole na ulici Matice slovenskej, kde sa trasa rozdelí na smer k ulici Volgogradská a bude kopírovať hlavnú cestu po Námestie Kráľovnej pokoja. Pokračovať sa bude cez park pri Družbe, cez SZŠ DSA Mukačevská a trasa bude končiť pri bytových domoch na ulici Mukačevská. Postupne sa prepojí 59 odovzdávacích staníc. Súbežne na Sídlisku II bude prebiehať realizácia výmeny potrubí v oblasti ulíc Októbrová a Marka Čulena.
Druhá etapa je plánovaná na september 2018 až september 2019 sa bude realizovaná na Sídlisku Sekčov. Primárny rozvod tepla z centrálnej kotolne Sekčov má napojených 14 odovzdávacích staníc od ulíc Sibírska po ulicu Alexandra Matušku.
Počas realizácie dôjde k celkovej výmene starých teplovodných potrubí za nové, moderné, predizolované. Nezaobíde sa to bez výkopových prác a stavebný ruch bude na najväčších sídliskách v meste Prešov. Je to však nevyhnutná investícia, ktorá prinesie osoh ďalším generáciám.
Obyvateľov mesta Prešov prosíme o pochopenie a toleranciu počas realizácie projektu rekonštrukcie primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov.

Tlačová správa 22.2.2018

 
 

Prílohy

Publicita
[  PDF - 83.2 kB]

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS